Nyheter

Kinas statsminister til København

Publiseringsdato: 26. november, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Det er nå bekreftet at Kinas statsminister vil delta under klimaforhandlingene i København. – Det gir håp, sier Svend Søyland i Bellona.

I går ble det klart at president Barack Obama vil komme til København den 9. desember, og nå er det kommet enda en gledelig nyhet: Kinas statsminister Wen Jiabao vil også delta.
 
 – Det gir håp for å oppnå resultater i forhandlingene når de som faktisk kan ta beslutninger møtes, sier Svend Søyland rådgiver i Bellona.

Bra at noe kommer

Kinas utenriksdepartement ville ikke svare på hvorfor det er statsministeren, og ikke presidenten, som kommer.
Svend Søyland mener at det uansett ikke behøver å bety noe.
 
– Alternativet var at ingen kom. At Kina er representert på et såpass høyt nivå er gledelig.
 
Utslippstall fra Kina

Kinesiske myndigheter annonserte i dag for først gang konkrete utslippsforpliktelser foran de avgjørende forhandlingene i København.

Landet vil kutte sin karbonintensitet med 40–45 prosent sammenlignet med 2005-nivået innen 2020.

Bellona ser det som positivt at Kina legger frem tall for redusert utslippsintensitet per dollar BNP fram til 2020, og at Kinas statsminister kommer til København.

Men ved å granske tallene nærmere ser man at dette ”kuttet” i realiteten betyr en dobling i CO2-utslipp i forhold til i 2005. Dette er fordi Kinas brutto nasjonalprodukt vil være tredoblet i 2020. I tillegg lover Kina nå en andel for fornybar energi på 15 % innen 2020, dette er en klar svekkelse i forhold til tidligere løfter om en andel for fornybar energi på 20 % i 2020.
 
Taktikk

Bellona opplever likevel løftene som taktiske forhandlingsutspill mer enn svar på klimautfordringen vi står ovenfor.

Bellona er positive til at det kommer forpliktelser i det hele tatt fra Kina, men minner om at dette betyr fortsatt vekst i klimagassutslippene fra det landet som i dag er verdens største klimagassutsslipp.