Nyheter

– Bruk Pengefondets gull!

(Foto: Øyvind Johnsen / Bellona)

Publiseringsdato: 10. desember, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Investor og filantrop George Soros foreslår å bruke Det internasjonale pengefondets gullreserver som garantier for å finansiere utslippskutt i u-land.

79-åringen George Soros er verdens 29. rikeste mann, og en viktig filantrop og politisk aktivist. I dag tidlig gjestet han Bellona Room på Bella Center i København hvor han kom med et oppsiktsvekkende forslag:

Ikke fra nasjonalbudsjettene

– Det finnes et finansieringsgap mellom de rike og de fattige landene, og de rike landene har nettopp fått høyere gjeld, og trenger å stimulere sine egne økonomier. Derfor er de lite villige til å øke sine budsjettunderskudd ytterligere, sa Soros til et stjernelag av internasjonal presse.

– Men pengene trenger ikke å komme fra statsbudsjettene, de kan komme fra SDR-er, et verdipapir med garantier i Pengefondets gullreserver.

Garantier i gull

SDR-er (Special Drawing Rights) er verdipapirer som kan veksles inn i enten amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen, eller euro. Soros forslag går ut på å låne ut SDR-er til en verdi av hundre milliarder dollar over en 25-årsperiode.

Betaling av rentene vil være garantert gjennom Det internasjonale Pengefondet (IMF)s gullreserver, slik at de industrialiserte landene ikke vil måtte dekke noe fra sine nasjonale budsjetter.

Mangler politisk vilje

Soros mener at forslaget, til tross for sine mange tekniske vanskeligheter, er praktisk og gjennomførbart, og at det finnes presedens for å skaffe finansiering på en slik måte. Hovedproblemet mener han ligger i at USA vil måtte få dette godkjent i Kongressen, noe som kan bli vanskelig:

– Det er politisk vilje som mangler, men gjennom folkelig støtte kan presset øke, og dette kan komme på plass. Hovedbudskapet er at vi kan skaffe til veie finansiering til kampen mot global oppvarming ved å bruke SDR-er med rentekostnadene garantert av allerede eksisterende gullreserver.

bodytextimage_soros1.JPG Photo: (Foto: Øyvind Johnsen / Bellona)

Konstruktivt

– Verden trenger nettopp slike forslag som dette fra Soros. Et av de største hindre for suksess i klimaforhandlingene er nettopp mangel på penger til klimatiltak i u-land, og Soros’ forslag er svært viktig og konstruktivt, sier Paal Frisvold, styreleder for Bellona Europa.

Soros gjorde det kjent tidligere i år at han selv investerer 1 milliard dollar i miljøteknologi.

Svenske penger

I Brussel møtes EU-landene i dag til toppmøte, med klima på dagsorden. Sverige startet dagen med å offentliggjøre at de lover å gi 800 millioner euro til klimatiltak for u-land.

– For å få bukt med den store spliden innad i EU, må enkeltland legge penger på bordet. Det er viktig at Sverige som nå har formannskap i EU går foran, sier Frisvold.

Soros pressekonferanse i Bellona Room ble dekket av blant andre New York Times, Reuters og AP.