Nyheter

Dobbeltspor i København

Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 6. desember, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Det er viktig at vi ser klimakampen i to spor, både de internasjonale klimaforhandlingene, og så trenger vi bedrifter som vil gå foran og ta ansvar, sier Frederic Hauge, leder i Bellona. Mandag starter klimatoppmøtet i København.

– Vi vet at det som kommer ut fra København-toppmøtet ikke vil bli bra nok. Men vi håper på noen byggesteiner i det videre klimaarbeidet.

Det sa Hauge til TV 2 Nyhetskanalen før han la fra kai med Bellonas seilbåt Kallinika til København sent fredag kveld.

Selv om klimaforhandlerne ikke klarer å enes om en juridisk bindende avtale i København, er det avgjørende at de legger et godt grunnlag for at en avtale kan komme på plass så snart som mulig. Samtidig mener Bellona det er viktig at også næringslivet satser på klimavennlige løsninger.

– Vi gleder oss til å vise fram noen løsninger vi har jobbet fram sammen med næringslivet, sier Hauge, og viser til løsninger innen skipstrafikk, el-biler, lagring av CO2 i sementbenker, og Smart City, energieffektivisering av byer.

150.000-180-000 besøkende

Det er ventet 150.000 – 180.000 besøkende til København de neste to ukene. I tillegg kommer 15.000 – 20.000 delegater som skal delta under forhandlingene. Ved 5000 påmeldte journalister, stengte arrangørene muligheten for flere akkrediteringer.

Du kan følge med på klimatoppmøtet via FNs sider: http://unfccc.int/2860.php
Vertslandet Danmark har også egne COP-sider: http://en.cop15.dk/

Her finner du informasjon om hva som skjer på HopenhagenLive (Rådhusplassen) og annet som skjer i København under klimatoppmøtet: http://www.hopenhagenlive.dk/

Målet: Ny avtale fra 2013

København-toppmøtet skal resultere i en internasjonal klimaavtale for perioden etter 2012, når Kyoto-protokollen utløper. Målene for København-toppmøtet ble lagt på COP13 på Bali, i 2007.

Her kan du lese mer om The Bali Road Map.

Utslippsreduksjoner og finansiering står som kjernepunktene i forhandlingene. Partene diskuterer også tiltak for klimatilpasning, og for teknologioverføring.

Kjernen til en løsning ligger i at sentrale land som USA og Kina blir enige om forpliktelser til begrensninger av klimagassutslipp.

EU har tidligere sagt at de mener det vil koste 100 milliarder euro med klimatiltak, og at de vil ta sin ”fair share” av dette. Bellona venter spent på en konkretisering av dette beløpet.

Bellona har i en årrekke jobbet med å øke klimaforståelsen i Russland. Russland vil komme til å ville ha med seg sin ”Hot air” over i neste periode, noe Bellona motsetter seg. Hot air er overskuddskvoter fra Russland, og andre SUS-land, etter lavkonjunktur, med nedgang i produksjon og dermed utslipp.

Verdens ledere til København

Obama kommer til København på slutten av toppmøtet, samtidig med de andre statslederne, i stedet for den 9. desember, dagen før han mottar Nobels fredspris i Oslo, slik han tidligere har varslet. Det bekreftet Det hvite hus forrige uke.

Solheim kommer til København to ganger under toppmøtet, første gang for å åpne Bellona-paviljongen ”101 solutions” på Rådhusplassen.

– For meg er det bare fredsprosessen på Sri Lanka som kan sammenlignes med dette i viktighet. Dette handler om enormt mange menneskers livssituasjon og det handler om liv og død, sier Solheim til Dagbladet.