Nyheter

Mener klimaforskerne har fått rett

Publiseringsdato: 17. desember, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

De faktiske temperaturendringene siden 1990 viser at FNs klimapanels klimamodeller traff ganske godt. Det sa professor Helge Drange i en paneldebatt om klimaforskningens pålitelighet i dag.

Litt forsinket, etter at Bella Center har blitt stengt for alle NGO-er, kom dagens program i gang i nye lokaler i København sentrum.

Der gikk professor og klimaforsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret Helge Drange imot dem som ikke tror modellering av klimaendringer, en vanlig metode i klimaforskingen, er til å stole på:

– I 1990 lanserte FNs klimapanel flere modeller for hvordan de trodde klimaet på jorden ville utvikle seg. I dag, i 2009, kan vi si at de traff ganske godt når det gjelder temperaturøkningen frem til nå.

Kraftigere havnivåstigning

Dersom vi snakker om havnivå, var klimapanelet litt mindre treffsikre: Havet har steget raskere enn det FN-rapportene fra 1990 sa. Det samme gjelder for havisen i Arktis.

–    Havisen i Arktis har blitt redusert veldig raskt. De mest realistiske av klimapanelets 1990-modeller traff nokså godt, men de fleste lå 20-30 år bak i tid.

Ser ingen bedre metoder

Etter møtet har Drange følgende melding til de som er skeptiske til klimamodellene:

–    Klimamodellene er eit fantastisk laborratorium for å studere jordas klima, og den eneste måten vi kan forstå klimasystemet på – vi har ingen andre jordkloder som vi kan eksperimentere på.

Han tror klimaforskernes modeller, som forteller om alvorlige endringer om ikke klimagassutslippene kuttes svært raskt, også vil være til å stole på.

– De modellkjøringene som ble gjort så tidlig som på 1980-talet samsvarer også ganske bra med den utviklingen vi har sett fram til i dag. Jeg vanskelig se for meg at de modellene vi har i dag kan vise seg mindre treffsikre, snarere tvert imot. Så det er all mulig grunn til å ta situasjonen på alvor, sier Drange.