Nyheter

– NHO bremser klimapolitikken

Marius Holm tilbakeviser kritikken mot Bellonas faglige arbeid.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 14. desember, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

NHO la i dag fram sin klimamelding, hvor de foreslår et mye lavere kutt enn i Stortingets klimaforlik. – Jeg er skuffet og trist over at NHO vil være en brems, og ikke vil delta i klimadugnaden, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

NHO forslår å kutte Norges klimagassutslipp med i 2020 med 12 millioner tonn i forhold til referansebanen. Næringslivets hovedorganisasjon valgte FNs klimatoppmøte i København som ramme for dette svært defensive forslaget.

– NHOs forslag bringer Norges utslipp omtrent tilbake til 1990-nivå i 2020. Etter tretti år med klimapolitikk skal NHO tilbake til start, påpeker Bellonas nestleder Marius Holm.

Stortinget har gjennom klimaforliket vedtatt kutt i Norges klimagassutslipp på 15-17 millioner tonn CO2 innen 2020. Bellona viste i mai i år gjennom sin klimamelding, Norges helhetlige klimaplan, at det er mulig å kutte Norges utslipp med 30 prosent fra 1990-nivå, og altså slippe ut 12-13 millioner tonn mindre enn NHOs forslag.

Her finner du NHOs klimahandlingsplan. NHO-president Paul-Chr. Rieber sa da han la fram NHOs plan, at det ikke er realistisk økonomisk å kutte mer enn NHOs forslag.

Verstingene trekker ned de offensive

Bellona jobber tett sammen med deler av norsk næringsliv, der flere aktører er viktige pådrivere for mindre klimagassutslipp

– NHOs klimamelding er tydeligvis et resultat av et minste felles multiplum fra næringslivet. NHO synes å være drevet av en konsensus der verstingene drar ned de mest offensive, sier Holm.

Hvis alle rike land gjør som NHO anbefaler, går vi mot minst fire graders oppvarming, i stedet for det vedtatte målet om maks 2 grader oppvarming for å unngå farlige klimaendringer. En rekke land, blant annet stillehavsøyene, krever begrensning på 1,5 grader. Landene deres er allerede i ferd med å synke i havet.

Omkamp

– Jeg hadde forventet at NHO skulle legge fram forslag til hvordan næringslivet kan bidra til at Norge kan kutte klimagassutslipp i henhold til klimaforliket, sier Holm, og er skuffet og trist over NHOs forsøk på omkamp på norsk klimapolitikk.

SFT skal i februar legge fram sin klimakur, hvor de har samlet innspill til hvordan Norges klimagassutslipp kan begrenses.

– NHO kunne godt ventet på SFTs klimakur, for å få litt flere innspill til hvordan næringslivet kan bidra. Jeg håper de er villige til å revidere sin klimamelding etter at SFT legger fram sin klimakur, sier Holm.