Nytt regelverk gir Obama mer klimamakt

ingressimage_epa-lisa-jackson1.jpg

EPA utstedte denne uken et regelverk som tilsier at klimagasser er til skade for menneskers helse og for miljøet.

Gir grunnlag for regulering

USA får dermed grunnlag for å regulere CO2-utslipp fra kjøretøy, kraftverk, fabrikker, raffineri, og andre store utslippskilder. Regelverket gir dessuten mulighet for en rask vei å kutte klimagassutslipp i USA, uavhengig av FNs arbeid med en internasjonal klimaavtale.

Dette gir president Barack Obama et større armslag når han kommer til København for å delta på FNs klimatoppmøte.

En av flere politiske muligheter

Bellona-leder Hauge peker på EPA-regelverket som en av flere politiske veier som gir Obama mulighet til å begrense USAs klimagassutslipp, uten at han trenger Kongressen med på laget.

Les mer om denne saken på våre engelske websider.

Den nye erklæringen er en “endangerment finding”, og gir i teorien president Barack Obama muligheten til å vise handlingsvilje på vegne av sin egen regjering når han ankommer klimatoppmøtet i København.

President Obama deltar etter planen på FNs klimatoppmøte i København den 18. desember.