Nyheter

Nytt regelverk gir Obama mer klimamakt

Publiseringsdato: 9. desember, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Et nytt regelverk fra USAs miljøtilsyn EPA gir USAs president Obama større muligheter til å regulere klimagassutslipp, uavhengig av Kongressen. – Vi ser nå USAs mulighet for å handle, sier Frederic Hauge, leder av Bellona.

EPA utstedte denne uken et regelverk som tilsier at klimagasser er til skade for menneskers helse og for miljøet.

Gir grunnlag for regulering

USA får dermed grunnlag for å regulere CO2-utslipp fra kjøretøy, kraftverk, fabrikker, raffineri, og andre store utslippskilder. Regelverket gir dessuten mulighet for en rask vei å kutte klimagassutslipp i USA, uavhengig av FNs arbeid med en internasjonal klimaavtale.

Dette gir president Barack Obama et større armslag når han kommer til København for å delta på FNs klimatoppmøte.

En av flere politiske muligheter

Bellona-leder Hauge peker på EPA-regelverket som en av flere politiske veier som gir Obama mulighet til å begrense USAs klimagassutslipp, uten at han trenger Kongressen med på laget.

Les mer om denne saken på våre engelske websider.

Den nye erklæringen er en «endangerment finding», og gir i teorien president Barack Obama muligheten til å vise handlingsvilje på vegne av sin egen regjering når han ankommer klimatoppmøtet i København.

President Obama deltar etter planen på FNs klimatoppmøte i København den 18. desember.