Nyheter

Stort potensial for grønne arbeidsplasser

Fra høyre: Andrew Light, Center for American Progress, Manish Shrivastava, The Energy and Resources Institute, Will McGoldrick, The Climate Institute, Andrew Gilder, IMBEWU Sustainability Legal Specialists, Andrew Pendleton, ippr.
Foto: Nils Bøhmer, Bellona

Publiseringsdato: 17. desember, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En omlegging til en klimavennlig økonomi kan gi hele 19,7 millioner nye arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra USA, India, Australia og fem andre land.

Det er ingen grunn til å frykte tap av arbeidsplasser ved en omlegging til en økonomi som skaper mindre CO2-utslipp – arbeidere vil heller ha fordel ved investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Det går fram i Global Climate Networks ferske rapport, som ble presentert i Bellonas ”Green room” i København i dag.

–    Dette viser at økonomiene kan vokse selv om vi fokuserer på kutt i klimagassutslipp. Tallene i vår rapport er dessuten konservative, sjansen er stor for at antallet nye jobber blir enda høyrere, Andrew Light fra Center for American Progress, en av deltakerne i panelet.

Rapporten, som er satt sammen av nasjonale studier fra åtte ulike land, blant andre USA, India, Sør-Afrika og Australia, har tre hovedfunn:
–    Gjennomføring av politikk som gir lavere CO2-utslipp vil skape mange nye arbeidsplasser
–    Antallet nye arbeidsplasser vil etter all sannsynlighet være høyere enn antallet som går tapt
–    Jo mer ambisiøs politikken er, jo flere jobber vil bli skapt

10 millioner nye indiske arbeidsplasser

Ikke minst India ser ut til å kunne ha store fordeler med en omlegging til lav-karbonteknologier.

–    Hvis den indiske regjeringens planer blir gjennomført, kan resultatet bli opp til 10 millioner nye arbeidsplasser – og det kun innenfor vindkraft, sol- og bioenergi, sa Manish Shrivastava, Research Associate, The Energy and Resources Institute.

Global Climate Network består av ni forskjellige tenketanker med klimaendringer som spesialfelt.

Mektige motstandere

Panelet diskuterte også de sterke kreftene de må arbeide mot for å få gjennomslag for en klimavennlig omlegging av økonomiene.

–    Australia har en stor karbonintensiv industri, som ikke ønsker en omlegging til klimavennlige energikilder. De har mye penger og ressurser å sette inn, og har satt i gang en kampanje der de prøver å vise at arbeidsplasser vil gå tapt med en mer miljøvennlig energiproduksjon, sa Will McGoldrick fra The Climate Institute i Australia.