Nyheter

Stort press på statslederne

whitehouse.gov

Publiseringsdato: 15. desember, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

I morgen starter høynivådelen av COP15. – Forhandlerne overlater en veldig vanskelig oppgave til statslederne, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Verden er fortsatt langt unna en internasjonal klimaavtale, etter over en uke i København. Forhandlerne har nå jobbet i ni dager, med få resultater – bortsett fra at tekster som tidligere var forkastet, kommer inn igjen. 

– Forhandlingsteksten som skulle bli mindre, blir bare større. Det er ikke uvanlig at flere og kompliserende elementer kommer inn på dette tidspunktet i forhandlingene, men teksten er nå så uoversiktelig at selv forhandlerne knapt skjønner den. Da er det vanskelig å se for seg at ministerne og statslederne skal kunne konkludere, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

110 statsledere til København

I morgen starter høynivådelen av FNs klimatoppmøte, og statsledere fra hele verden er i ferd med å ankomme København og forhandlingssenteret Bella Center. Ansvaret for at det skal bli en internasjonal klimaavtale ligger nå hos dem. 

– Det kommer 110 statsledere, og de må presse hverandre for å komme videre. De kan ikke reise herfra med en avtale som ikke hjelper oss til å nå de nødvendige utslippsmålene. Slik situasjonen er nå, bærer det mot en temperaturøkning på mellom 4 og 5 grader, sier Hauge.

Offisielt forslag til forhandlingstekst

Forhandlingstekstene forandrer seg stadig. Diverse tekster har vakt sterke reaksjoner blant både rike og fattige land. De rike landene forventer at store utslippsland som for eksempel Kina skal påta seg egne forpliktelser. Mange fattige land er frustrerte fordi de rike landene ikke påtar seg større utslippskutt og heller ikke legger langssiktige penger på bordet.

Mandag ble det et brudd i forhandlingene, da Afrika-landene i G77 stoppet forhandlingene på grunn av misnøye med det danske formannskapet og manglende fokus på fremtidig Kyoto-avtale. 

Mistillit

Stagnasjonen i forhandlingene er et uttrykk for det store gapet mellom i-land og u-land, eller Annex I og G77-landene, som det formelt heter i forhandlingene. 

Mistilliten mellom sør og nord skyldes i stor grad uenighet om utslippstak og finansiering av klimatiltak.

Les mer her om Kina som beskylder rike land for å gå tilbake på sine tidligere løfter.

Ett av de få lyspunktene under forhandlingene, er at Norge og Mexico har lagt fram et felles finansieringsforslag

Lange køer

Ikke bare forhandlingene står i stampe. Køene inn til Bella Center er lange, og mange må belage seg på å ikke komme inn, selv om de ble påmeldt og akkreditert for lenge siden.

Bella Center har kun plass til 15.000 mennesker om gangen, mens FN har akkreditert 45.00 mennesker. Leder for FNs klimaforhandlinger Yvo de Boer forklarer misforholdet mellom påmeldte og antall som slipper inn med at de ikke regnet med at alle ville komme samtidig.

  

Pressekontakter for Bellona i København:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: +4791720267
Annicken Vargel, informasjonsrådgiver i Bellona:  +4793423131