Nyheter

– Vi må lage en ny skogøkonomi

(Foto: Øyvind Johnsen / Bellona)

Publiseringsdato: 14. desember, 2009

Skrevet av: Ola Innset

- For å bevare regnskogen vår må vi lage en ny økonomi som reduserer presset på skogene, sa Guyanas president Bharrat Jagdeo under et seminar i Bellona Room i København i dag.

REDD, nå oppdatert til REDD+, er et program for kamp mot avskoging, og Norges program for å finansiere bevaring av verdens regnskoger er en viktig del av dette. REDD+ ble diskutert i Bellona Room på Bella Center i dag, og deltakerne i panelet fokuserte på hvordan kampen mot avskoging ikke bare handler om klimagasskutt, men omstrukturering av hele samfunn.

Må tilby alternativ

– Vi er nødt til å inkludere urbefolkningene som lever i og av regnskogen. De må tilbys et alternativ, og de må være delaktige i utformingen av prosjektet, sa Guyanas president Bharrat Jagdeo.

Guyana (tidligere Britisk Guiana) ligger nordøst i Sør-Amerika, og er et av landene som deltar i REDD+-programmet.

Har bred støtte

– Vi er nødt til å lage en helt ny økonomi som reduserer presset på skogene våre. Fordi vi tilbyr alternativer og samarbeider med urbefolkningen har vi nå bred folkelig støtte for vårt arbeid mot avskoging, sa Jagdeo, og la til:

– Vi sikter mot en omdanning av hele vår økonomi, som også gir oss større nasjonal kontroll over våre egne ressurser. Vårt arbeid kan kopieres i andre land.

Må gjøre bevaring verdifullt

Brasil er et av de andre landene som mottar støtte gjennom REDD+, og var representert ved Tazzo Asevedo fra det statlige «Amazon Fund». Han pekte også på kampen mot avskogning som en kamp mot et helt økonomisk system:

– Vi må erstatte dette systemet med et annet. hvor vi gjør bevaring av skogen mer verdifullt enn å hogge den ned.

Brasil har i år har vi hatt det laveste nivået av avskoging siden målingene begynte for 21 år siden, og sikter mot en 80 prosent nedgang i avskogning innen 2020.

Store utslipp

Nesten 20 prosent av verdens klimagassutslipp kommer far avskoging, og i følge Bellona-scenarioet kan bevaring av verdens regnskoger stå for 11 prosent av de nødvendige klimagasskuttene i perioden fram til 2050.

Andre deltakere på seminaret var Regnskogsfondets Lars Løvold, og Anders Dahl Jørgensen og Per Fredrik Pharo fra Det norske miljøverndepartementet.