Nyheter

Forsiktig optimisme i Cancun

Foto: Anne Karin Sæther/Bellona

Publiseringsdato: 8. desember, 2010

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Med drøyt to dager igjen av klimatoppmøtet er det håp om at man nærmer seg en enighet. – Det man kan enes om her vil ikke redde klimaet, men det kan legge et godt grunnlag for en helhetlig avtale, sier Bellonas Svend Søyland.

(Cancun, Mexico): Sentrale tema for klimaforhandlerne i Cancun er finansiering av utslippskutt og tilpasning til klimaendringer i u-land, bevaring av regnskog og overføring av klimateknologi mellom land. På alle disse områdene er det framgang, men alt henger sammen og det legges stor vekt på at man skal få en balansert pakke ut av dette toppmøtet.

Mye tyder nå på at Kina vil godta et av USAs viktigste krav, et system som overvåker og registrerer utslippskutt (MRV). MRV skal sikre at u-landenes løfter om å bidra til utslippsreduksjoner blir gjennomført. Dette har vært en betingelse for at USA skal bidra med økonomisk støtte til klimatiltak i Kina og andre u-land.

Velvilje fra Kina

Mens Kina blokkerte arbeidet med en ny bindende klimaavtale i København i fjor, spiller landet en annen rolle i år:

– Kina later til å være mer interessert i å finne en balansert løsning og godta internasjonale forpliktelser. Jeg tror man vil komme til en enighet her i Cancun, men spørsmålet er hvor bra det blir, det man blir enig om er, sier Svend Søyland, internasjonal rådgiver i Bellona.

Kyoto det vanskeligste

Framtida til Kyoto-protokollen er kanskje det vanskeligste temaet på klimatoppmøtet. Russland og Japan har sagt at de ikke er interessert i å videreføre denne avtalen når den går ut i 2012, og det har skapt sterke reaksjoner fra u-land.

Gjennom Kyoto-protokollen fra 1992 har i-land forpliktet seg til en samlet reduksjon av klimagassutslipp på 5,2 prosent fra 1990-nivå innen 2012.  Avtalen dekker imidlertid  knapt 30 prosent av verdens CO2-utslipp, ettersom u-land ikke har noen forpliktelser og USA aldri ble med på avtalen.

– Kyoto-avtalen mangler mye, men det er den eneste internasjonale klimaavtalen vi har. Skal vi få en ny avtale før avtalen løper ut i 2012, er vi nødt til å komme i mål med forhandlingene på klimatoppmøtet i Durban neste år, sier Søyland.

Nesten ferdige

Flere enkeltdeler av klimaforhandlingene har beveget seg langt det siste året, og man vil trolig kunne enes om milepæler her i Cancun. Det gjelder blant annet hvorvidt man skal inkludere CO2-håndtering i Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og teknologioverføring.

– Når det gjelder overføring av klimateknologi mellom land har forhandlerne vært så og si ferdige i lang tid. Nå er det et spørsmål om hvordan teknologioverføring skal veies opp mot andre temaer, sier Søyland.

Ikke nok for klimaet

Mens forventningene til klimatoppmøtet i København var skyhøye, har ingen forventet at det skal komme en stor global, juridisk bindende avtale ut av klimatoppmøtet i Cancun.

– Det har vært mange som har truet med å trekke tilbake løftene sine fra København, selv om også de var puslete. Det som skjer her i Cancun vil uansett være langt fra tilstrekkelig for klimaet, men det er i det minste et skritt i riktig retning om vi kan legge et grunnlag for en avtale, sier Søyland.