Nyheter

Frederic Hauge møter verdens klimatopper

Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Publiseringsdato: 26. mai, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Klimasjefene i EU og FN er blant deltakerne når Frederic Hauge holder innlegg på det første rundebordsmøtet om verdens klima i Brussel.

EUs hovedstad vil torsdag 26. mai være vert for den første World Climate Roundtable, en eksklusiv tretimers samtale om ren vekst i EU og verden, med fokus på politikk, næringsliv og finansiering.

Bellona-lederen skal lede del to av debatten om klima- og energispørsmål, og vil innlede om hvilken rolle CO2-fangst og lagring vil komme til å spille i klimakampen de kommende år. Hauge har fått det ærefulle oppdraget som debattleder  i egenskap av å være viseformann i styret i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP).

Skyhøyt nivå

Møtet blir ledet av Connie Hedgaard, EUs klimakommisær og Christina Figueres, FNs klimasjef.

Representanter fra mange av de største næringslivsaktørene i Europa og resten av verden vil delta, blant annet fra Shell, Coca Cola, Microsoft, Philips og Rotschild Group. Fra Norge deltar Statoil. I tillegg vil en rekke topp-politikere fra internasjonale klimafora delta.

Dialogen vil bli gjort kjent og aktivisert på den andre årlige World Climate Summit i Durban, Sør-Afrika i desember i år, samtidig med COP 17, med utsikt til å bære disse utfallene til RIO +20, FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012.

Unik mulighet

Toppmøtet vil være en arena for europeisk industri til å diskutere hva som skal til for å fremme ny og grønn vekst, og vil være en unik mulighet for Bellona til å påskynde utviklingen mot industrialiserte miljøløsninger i samtale med ledere innenfor ulike bransjer.

For mer informasjon, kontakt

Paal Frisvold, styreleder, Bellona Europa, +32 473 97 87 60, paal@bellona.no

Ruth Lothe, informasjonsrådgiver, Bellona, +47 905 11 493, ruth@bellona.no