Nyheter

Arktisk råd anbefaler store kutt i sotutslipp

Michael Haferkamp

Publiseringsdato: 4. august, 2011

Skrevet av: Bellona

Arktisk Råds ministermøte i mai var enige om sammenhengen mellom sot (black carbon) og issmelting i arktiske strøk. Rådet anbefaler medlemslandene store kutt i sotutslippene.

De åtte utenriksministerne i landene som danner Arktisk Råd; Canada, Danmark/Grønland/Færøynene, Finland, Island, Norge, Sverige, Russland og USA skrev under på å anerkjenne nødvendigheten av store kutt i klimagassutslipp for å bekjempe klimaendringene.

Erklæringen inneholder en oppfordring til alle land i Arktis om å implementere anbefalinger til redusert utslipp av ‘black carbon’.

 – Formuleringene i slutterklæringen er runde og forsiktige, men rådet gir viktige anbefalinger til medlemslandene, sier internasjonal rådgiver i Bellona, Svend Søyland. – Det er på høy tid at black carbon problemet blir tatt tak i!

Svart/hvitt

Black carbon sverter den hvite isdekte overflaten i Arktis og hindrer solstrålene i å bli reflektert. Sot er slik en viktig bidragsyter til den globale oppvarmingen.

Skogbrann, torvbrann, bråtebrenning og landbruksbrenning er ‘black carbon’- kilder som ble fremhevet som en av de fremste årsakene til oppvarming i Arktis, på ministermøtet i Nuuk (Grønland). Her utgjør de mange skogbrannene i Russland en viktig negativ faktor.

Nuuk-erklæringen ble underskrevet av både utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans russiske kollega Sergey Lavrov. 

Må konkretiseres

Bellona oppfordrer på det sterkeste Arktisk Råds medlemsland til å ta anbefalingene i Nuuk-erklæringen på alvor.

– Det bør lanseres konkrete nasjonale, så vel som regionale planer for å redusere avbrenning av landbruksavfall, sotutslipp fra skip og landtransport. For Norges del er det nødvendig med ytterligere utfasing av gamle vedovner som i dag er en betydelig kilde til sotutslippene som ender på isen i nordområdene, avslutter Søyland.

For mer informasjon eller kommentar, kontakt:

Internasjonal rådgiver Svend Søyland, svend@bellona.no, 47487930

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 90511493