Nyheter

Hett i nord

Nordpolen (Ingress image)
De nordlige områder av kloden er mest utsatt for global oppvarming.

Publiseringsdato: 7. desember, 2011

Skrevet av: Magnus Borgen, Ruth Astrid Sæter

Rundt 40 norske representanter fra politikk, media, sivilsamfunn og forskningsmiljøer var til stede da Bjerknessenteret for klimaforskning presenterte sine ferskeste forskningsresultater om effekten av global oppvarming onsdag morgen i Durban.

Ny modell

Forskerne som står bak den ferske rapporten er en del av FNs klimapanel, og de har brukt en ny og forbedret klimamodell i analysearbeidet; Norwegian Earth System Model (NorESM). Modellen er utviklet i et tett samarbeid mellom Bjerknessenteret i Bergen og Meteorologisk Institutt i Oslo, samt miljøer i USA.

– Modellen er blitt brukt til å simulere klimautviklingen gjennom 10.000 år – og vi ser at den er mindre følsom for klimapådriv enn en del andre modeller. Resultatene må kunne sies å være på den konservative siden, likevel er de alvorlige nok, påpekte forskningsdirektør Eystein Jansen under fremleggingen av rapporten i Durban.

bodytextimage_EysteinJansen.jpg Photo: Foto: Bjerknessenteret

Snøfri Nordpol?

Noe av det modellen er blitt brukt til, er å se hvordan dekket av sjøis over Arktis vil utvikle seg – ut fra ulike utslippsscenarier. Skulle det mest dramatiske scenariet, som fører til seks graders temperaturøkning i snitt, bli virkelighet, vil Nordpolen i praksis være uten is om sommeren i 2100. Det er dramatisk – men kan også bli en realitet dersom verden opprettholder utslippstakten som gjelder i dag.

Ifølge Bjerknessenterets rapport er det eneste scenariet som vil greie å nå målet om maks to graders økning i jordas gjennomsnittstemperatur, det scenariet som krever en reell nedgang i de globale klimagassutslippene fra 2020. Samtlige av de andre scenariene går over to-gradersmålet.

 

Dessuten, selv om man skulle greie å nå to-gradersmålet (eller lavere), vil gjennomsnittstemperaturen for nordområdene øke med hele fire grader. Øker den globale snittemperaturen med tre grader, vil økningen i nordområdene komme opp mot hele ti grader.

– De som ikke tror at klimagassutslipp spiller noen rolle for temperaturøkning, lurer seg selv, påpekte Jansen.

bodytextimage_CJ6VBWJ2C51figur.jpg Photo: Illustrasjon: Bjerknessenteret/Meteorologisk Institutt

– Skremmende

– Det som Bjerknessenteret presenterer her er skremmende, og forskning som gir vondt i magen å lese, sier Bellona-leder Frederic Hauge i Durban. Han fortsetter: – Det viser også hvor viktig det er at det blir reell fremgang i klimaforhandlingene nå. Vi kan ikke gi oss – og vi i Bellona jobber knallhardt for å finne løsninger på disse utfordringene.

Overfor Dagens Næringsliv i dag påpeker Eystein Jansen at man heller ikke må se seg blind på to-gradersmålet. «Man får inntrykk av at hvis man når togradersmålet, noe som er lite sannsynlig, vil det ikke være store klimaendringer. Men det vil det være.» Han fremhever videre at det å se på et globalt gjennomsnittstall gjør at man kan overse dramatiske lokale klimaendringer – som ørkenspredning eller issmelting. Da må man se på temperaturen i de aktuelle områdene, og ikke skjele for mye til global gjennomsnittstemperatur, mener Jansen.

Grunnlag for neste FN-rapport

Den ferske rapporten fra Bjerknessenteret vil bli en del av bakgrunnsmaterialet for den neste rapporten fra FNs klimapanel, som lanseres i midten av september 2013. Jansen påpekte i sin presentasjon at forskningsgrunnlaget i dag er langt bedre enn det var bare for fem-seks år siden – og anslagene som gjøres blant annet på nordområdene nå er langt mer realistiske.

Miljøvernminister Erik Solheim, som nå er på plass i Durban, fikk også med seg presentasjonen til Bjerknessenteret. Han er opptatt av tidsperspektivet for klimaforhandlingene:

Det haster

– Forskningen gir mer detaljert innsikt, og det haster for å finne virkemidler før det er for sent! Denne rapporten viser til fulle hvor dårlig tid vi har. Likevel er ikke hastverksfølelsen tilstrekkelig til stede her i Durban, påpekte Solheim.

Bellona-leder Hauge minner om det politiske ansvaret som verdens ledere har: – Politikerne må ta dette på dypt alvor. De prognosene som Bjerknessenteret legger frem er ikke bare en varsellampe, men et helt blinkende diskotek.