Nyheter

Norges første klimaapp lanseres

Ill.: Gerilja

Publiseringsdato: 24. mai, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

I dag lanseres en applikasjon for iPad og web hvor ulike klimatiltak kan sjongleres med for å kutte norske utslipp. Her kan du lage din helt egen klimaplan, og det er navnet app’en har fått: Min Klimaplan.

App’en er et nyttig verktøy for alle som er opptatt av klimapolitikk. Nå kan alle interesserte prøve ut hvordan de ulike klimatiltakene som er listet opp i Klimakur spiller sammen, og hvor store utslippsreduksjoner de vil gi.

– Grensesnittet er intuitivt og lett å operere, så med denne klimaplan-app’en kan alle lage sin egen masterplan for hvordan norske klimamål skal nås. Ved å visualisere norsk klimapolitikk og vise hva som må til håper vi å øke engasjementet for en offensiv klimapolitikk, sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.

Applikasjonen viser tydelig at det ikke går an å ta alle kuttene ett sted i samfunnet. Effekten på andre sektorer blir ekstremt stor hvis enkelte sektorer skjermes.

– I klimadebatten får man inntrykk av at alle kuttene kan gjennomføres i transportsektoren eller i industrien. Men for å nå målene på en best mulig måte må alle sektorer bidra, noe som er veldig tydelig med Bellonas nye klimaplan-app, sier Lundberg.

Mangeårig arbeid ligger bak

Bellona har gjennom mange år sett behovet for å kommunisere det komplekse feltet som klimapolitikk er blitt. Det kommer flere og flere rapporter, temaet virker mer og mer uoversiktlig, samtidig som utviklingen går i feil retning.

– Vi er langt unna Klimaforlikets mål om å redusere utslippene ned til 44 – 45 mill. tonn i 2020. I 2011 var utslippene i Norge på 52, 7 mill. tonn, slår Janne Stene fast. Hun leder arbeidet for renere energi i Bellona og ser app’en som et viktig skritt på veien:

– Vi er veldig stolt av å kunne presentere Norges først klima-app i dag. Ikke alle har mulighet til å lese alle de rapportene som utarbeides og klimapolitikk blir fort noe komplisert. Vi håper Min Klimaplan kan bidra til en mer opplyst klimadebatt og gi flere innsikt i hvordan vi kan kutte norske utslipp, sier Janne Stene, leder for Renere Energi i Bellona.

Bellona har lenge jobbet for at ulike regjeringer skal vedta politikk som fører til utslippsreduksjoner. I 2001 lanserte Bellona rapporten ”Virkemidler som virker”. I 2007 presenterte Bellona en sektorbasert strategi for å kutte Norges klimagassutslipp med 30 prosent. I 2009 ble Bellonas helhetlige klimaplan for Norge presentert, et innspill til Klimakur-prosessen som viste at det var mulig å redusere norske klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020.

Våren 2010 gikk Bellona systematisk gjennom Klimakur-utredningen, som Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) ledet. Gjennom en omfattende seminarrekke om de ulike sektorene fikk Bellona verdifulle innspill fra sentrale næringslivsaktører. Dette arbeidet munnet ut i et omfattende høringssvar til utredningen, samt et interaktivt grafisk databord.

Bellona utviklet bordet for lettere å kommunisere hvilke tiltak som må gjennomføres i ulike sektorer og hvilke virkemidler som da er nødvendig for å nå klimamålsetningen i Stortingets klimaforlik.

Hva må til for å nå klimamålene?

Min Klimaplan-app’en bygger på tankegangen og logikken i databordet og begge baserer seg på tallgrunnlaget fra Klimakur. I tillegg har Bellona gått gjennom de ulike tiltakene og koblet disse til mulige politiske virkemidler som må gjennomføres for at tiltakene skal utføres.

I april 2012 ble regjeringens klimamelding lagt frem. Regjeringen står fortsatt ved målene fra klimaforliket, men etter Bellonas mening inneholder ikke stortingsmeldingen de virkemidlene som trengs for å nå målene innen 2020. Med Bellonas klimaplan-app kan du selv se hva som må gjøres for å nå målene.

– Min Klimaplan var ikke ferdig utviklet før klimameldingen kom. Om det er grunnen til at klimameldingen ble som den ble er usikkert, sier Lundberg med et lite smil. – Nå har i alle fall ikke politikerne noen unnskyldning for å la være å kutte utslippene. Norsk klimapolitikk har aldri vært lettere.

Verdensbanken søker klima-app

Min Klimaplan-applikasjonen er Bellonas bidrag i Verdensbankens konkurranse om verdens beste KlimaApp. Det er flere priser å vinne: Skaperne av den beste app’en for klimaet blir kåret av en jury og kan vinne 15 000 dollar i førstepremie. Det er også en pris for den mest populære app’en. Her stemmes vinneren fram av brukere og kan vinne 5 000 dollar.

I går, onsdag, fikk Bellona beskjed om at vår app er en av finalistene! Vinnerne annonseres først 20. juni.

– Den største gevinsten ville likevel være at app’en blir tatt i bruk slik at flere kan få innsikt i hvordan norsk klimapolitikk henger sammen og at tiltak og virkemidler som er foreslått faktisk blir iverksatt, understreker Janne Stene.

Bruk app’en!

Alle tallene i Min Klimaplan-app’en bygger på offisielle tall. Dataene er hentet fra Klimakur og fra Verdensbanken. Listen over virkemidler er hentet fra Klimakur og Bellonas klimaplan fra 2009.

App’en er laget for å mane til handling! Det er bare å brette opp ermene og sette i gang! Du kan prøve den selv på www.minklimaplan.no. App for iPad lastes ned fra iTunes/AppStore.

 

Energi Norge, en av partnerne som gjorde tilblivelsen av app’en mulig, skriver i sin begrunnelse for støtten:

Norsk kraftnæring har bygget ut fornybar energi i over hundre år. I dag er hele vårt samfunn avhengig av vann- og vindkraft i en slik grad at vi har den reneste energiforsyningen i Europa. Da forskere på slutten av 1980-tallet for alvor slo alarm om at klodens klima var i endring, var det likevel ikke åpenbart for alle at ren kraft basert på evigvarende naturressurser kom til å den viktigste delen av løsningen. I dag vet vi bedre. Norsk vann- og vindkraft kan brukes til å erstatte den fossile energien vi bruker til oppvarming og transport, og på den måten kuttes klimagassutslippene. Energi Norge støtter Bellonas klimaplan fordi den viser fram det viktigste vi kan gjøre i dag: Sørge for at de klimaløsningene vi allerede har, tas i bruk på stadig nye områder.