Nyheter

-FNs klimatoppmøte ligner et dysfunksjonelt borettslag

Foto:Magnus Borgen

Publiseringsdato: 10. desember, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

-Den siste klimaforskningen er alarmerende, men verdens politiske ledere makter ikke å levere et godt nok resultat. Møtet minner meg om mislykket borettslagsmøte der ulike blokker og oppganger stanger mot hverandre i følelsesmessige, fastlåste mønstre, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som spør seg om klimatoppmøtene i fremtiden vil være den rette arenaen for å kutte klimagassutslipp i det tempoet verden trenger.

-Vi er nødt til å vurdere andre arenaer. Toppmøtet her i Doha har vært som et Holmenkollhopp i sakte film. Det har lugget i unnarennet, og vært flakset over kulen i sterk vind. Resultatet fortjener ikke et anerkjennende Kollen-brøl, sier Bellona-leder Frederic Hauge, men ønsker likevel å gi honnør til Norges miljøvernminister Bård Vegar Solhjell for hans ledelse av komplekse forhandlinger.

-Bård Vegar Solhjell fortjener honnør for innsatsen han har lagt ned i Doha den siste uken. Han gikk inn i dette med en offensiv tilnærming, og ut fra de forutsetningene han har hatt kan man si at han leverer på overtid, sier Hauge, som imidlertid ikke vil frikjenne den rødgrønne regjeringen helt.

-Den siste ukes avsløringer knyttet til norsk juks når det gjelder innrapportering av falske såkalte CDM-kvoter til FN må få konsekvenser. Her må norske myndigheter være ærlige, og rydde opp snarest mulig, sier Bellona-lederen, og ber Finansdepartementet rydde opp i kvotesvindelen.

Bellona har deltatt med på klimaforhandlingene siden den første forhandlingsrunden i Rio de Janeiro for 20 år siden.

-Toppmøtene minner mer og mer om H.C. Andersen-eventyret om Keiserens nye klær. Alle deltakerne blir fanget inn i et felles univers, og ingen våger å påpeke det åpenbare fraværet av vakre klesplagg. Bellona ønsker nå det samme som gutten i eventyret, nemlig en debatt om hvorvidt mange verdens politiske ledere står der og strutter i bare undertøyet mens de taler om klima, sier Hauge.

Bellona-lederen har tro på at enkeltland og regioner vil danne «koalisjoner av villige» som vil ta en mer dominerende plass i klimapolitikken i årene som kommer.

-Nå må vi klare å få på plass en avgift for karbonavtrykk knyttet til produksjon av varer, som også vil gjelde for importerte produkter.  Vi må også få et helt annet tempo på finansiering og overføring av klimateknologi, og foreta store kutt av de kortlivede klimagassene, sier Hauge.

Særlig problematikken rundt lokale utslipp av sot i Arktis, som legger seg på is og snø og fører til enda raskere smelting, trekker han frem som svært viktig i denne sammenheng. Hauge viser til at arbeidet knyttet til koalisjonen Climate and Clean Air Coalition der Bellona er med, er den største gladsaken som kommer fra FN-toppmøtet i Doha: http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2012/gladsak-doha

 

-Et annet viktig poeng er at vi må få til en rask avvikling av subsidiering av både forbruk og produksjon av fossil energi. Når man leser den siste klimaforskningen fremstår det parodisk å subsidiere olje- og gassindustrien med store beløp. Det er satsing på ren fornybar energi som er fremtiden, sier Hauge.

Bellona har gjennom de siste to ukene erfart at realismen har innhentet mange desillusjonerte delegater fra både i-land og u-land rundt i gangene på forhandlingssenteret i Doha. Selv mange garvede internasjonale miljøaktivister sier nå at partsmøtene er i ferd med å bli irrelevante.

– Apati og likegyldighet er den verste trusselen som Bellona møter i vår klimakamp. Klimakrisen kan løses. Men det krever betydelig nytenking og politisk mot til å satse. Nye koalisjoner, nye mekanismer, og nye løsninger kan gi ny energi og raskere klimakutt, sier Hauge.

-Vi trenger en mer helhetlig, innovativ tankegang. Verden må bruke det den har for mye av til å produsere det den trenger mer av.  Vårt eget Sahara Forest Project som sto klart til klimaforhandlingene i Qatar er et eksempel på en ny måte å tilnærme seg det økende behovet for mer mat, mer ferskvann, mer fornybar energi og produksjon av bærekraftig biomasse, sier Hauge optimistisk.

-Sahara Forest Project-anlegget her i Qatar viser at det er mulig å få klimaløsninger opp å stå langt raskere enn noen skulle tro.  Det kreves mindre prat og mer mot og handling. Mens mange driver med famling, driver Bellona med farming, avslutter Hauge fra klimatoppmøtet i Qatar.