Nyheter

Sjelden gladsak fra Doha

Climate and Clean Air Coalition meeting in Doha.
foto: Magnus Borgen

Publiseringsdato: 7. desember, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

De 25 medlemslandene i Climate and Clean Air Coalition har blitt enige om å redusere sot, metan og kjølegasser. - Dette er det største som har skjedd under FNs klimaforhandlinger til nå, sier Bellonas seniorrådgiver Svend Søyland, som deltok på det lukkede møtet sammen med Bellona-leder Frederic Hauge.

7 milliarder mennesker over hele verden påvirkes av det som skjer under FNs klimatoppmøte her i Doha. Forhandlingene er nå inne i det siste døgnet, men det er fortsatt meget stor uenighet knyttet til finansiering fra rike til fattige land innen, slik at fattige land kan kutte sine klimagassutslipp.

I går ettermiddag deltok Bellona for andre gang som et av fem ikke-statlige medlemmer et møte i regi av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) her i Doha.

– Bellona har i en årrekke jobbet aktivt for å redusere sterkt skadelige kortlivede klimagasser, som sot, metan og kjølegasser. De siste to årene gjort omfattende studier av brenning av landbruksavfall og skogbranner i Russland, sier Søyland, som blir ivrig når han snakker om CCAC.

– Dette er en frivillig koalisjon som skal arbeide for å redusere utslippene av kortlivede klimagasser. Koalisjonen har vokst raskt siden oppstarten i februar 2012, og Bellona jobber aktivt for at dette svært viktige arbeidet skal lykkes, sier Søyland. Suksessen til de 25 landene i CCAC står i kontrast til de mer fastlåste globale FN-forhandlingene, som gjennom 20 år dessverre har mislyktes med å få på et felles globalt klimaregelverk. – Det at CCAC har sterk støtte fra USAs utenriksminister Hillary Clinton har selvsagt vært meget sentralt, sier Svend Søyland, som blant annet forteller at Verdensbanken planlegger å gå tyngre inn med å finansiere koalisjonens prosjekter knyttet til reduksjon av kortlivede klimagasser.

– Suksessen til CCAC representerer et lite, men viktig pusterom av stor global betydning. Medlemslandene kan redusere global oppvarming med 0,5 grader innen 2050, og selv om det er på langt nær nok, så er dette noe av det mest positive vi i Bellona har opplevd gjennom disse to ukene på klimatoppmøtet, sier Søyland.

“Coalition of the Willing” på sitt beste

Forhandlingene om en ny periode med utslippstak for et lite knippe land, også kalt Kyoto 2 på stammespråket, vil gå på overtid. – Teksten som skal skissere langsiktige planer, også kalt Long Term Cooperative Action (eller LCA), er blitt nærmest uleselig, sier Søyland.

– Det store lyspunktet er derfor Climate and Clean Air Coalition. Her er partene rundt bordet en ”coalition of the willing”, i motsetning til fastlåste fronter, forteller Søyland, som er gleder seg til å rapportere om raske utslippskutt lenge før 2015.

Bellona har gjennom vår tilknytning til CCAC fått høre at det er positive samtaler om å inkludere to av de største utslippsnasjonene, Kina og India, inn i koalisjonen. – Dersom de diplomatiske samtalene fører frem med kineserne og inderne, kan vi virkelig se et gjennombrudd i klimakampen, sier Søyland. I 2013 vil CCAC søke å finne frem til forretningsmodeller for å få slutt på brenning av landbruksavfall og branner.

Viktig med reduksjon av kortlivede klimagasser

Når sot faller ned på snø på høye fjelltopper eller i Arktis fører dette til at jordkloden absorberer mer sollys enn det hvite snøen gjør. – Ved å kraftig redusere omfanget av sot kan vi kutte millioner av dødsfall global knyttet til luftforurensing. Vi kan også redde millioner av tonn med matavlinger, noe som har stor betydning i en verden som lider av matmangel, sier Søyland.

Achim Steiner, Executive Director i FNs miljøprogram, ledet møtet der Bellona var tilstede.  – Dette er addisjonelle tiltak til selve klimaforhandlingene. Dersom land skal være seriøse knyttet til en overgang til en grønn økonomi og realisere en bærekraftig utvikling, så er enigheten knyttet til reduksjon av kortlivede klimagasser en meget positiv start, sa Steiner.

Noen CCAC-prosjekter vil fokusere på såkalte Hydrofluorkarbongasser (bedre kjent som HFK). Å fase ut disse gassene vil være det samme som å kutte 100 milliarder tonn CO2 innen 2050, som representerer ytterligere 0,5 grader celsius.

– Kortlivede klimagasser er lavthengende frukter i klimakampen. Det haster å plukke de ned nå. Dette er betydelig enklere å få til enn globale CO2-kutt fordi brorparten av vår energibruk stammer fra brenning av fossilt brensel, sier Søyland.

Han velger imidlertid ikke å feire suksessen til CCAC på forskudd. – Dette er som et hopp i Holmenkollen. Vi har fin fart over hoppkanten og har fin flyt over kulen, og så får vi se hvordan nedslaget blir, sier Svend Søyland.

– Verden trenger betydelig større klimagasskutt enn det arbeidet til CCAC kan tilby. Dersom vi skal klare å unngå global oppvarming med mer enn 2 grader celsius, må vi få til en omlegging til en grønn økonomi. Det betyr mer aggressiv kutt i CO2-utslippene, og da må vi satse knallhardt på fornybar energi fra sol, vind, vann og biomasse, og fase ut fossil energi. Vi må legge om transportsektoren i en mer miljøvennlig retning, og vi må satse på karbonfangst- og lagring, avslutter Bellonas seniorrådgiver Svend Søyland, før han løper inn igjen i forhandlingssalen her i Doha.

FAKTA OM KORTLIVEDE KLIMAGASSER:

Kortlivede klimagasser er meget sterke og løser seg raskere ned i atmosfæren enn CO2. Det betyr at kutt i utslippene vil få en raskere effekt enn reduksjoner i CO2 -utslipp.  Sot, metan og kjølegasser (HFK) er forurensings-kildene som inngår i kategorien kortlivede klimagasser.  Utslipp av sot fra matlaging dreper flere mennesker enn malaria. Metanutslipp fra olje- og gassindustrien leder til at opptil 8 prosent av gassen som blir utvunnet går rett til atmosfæren som klima-potent metan.