Nyheter

– Vi må snakke finansverdens språk: Økonomisk risikabelt å investere i fossil energi

Foto: Maya Vedeld

Publiseringsdato: 20. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Oljefondets investeringer reflekterer fondet som globalt forbilde, men har manglende visjoner om å gå i bresjen for en bærekraftig fremtid. – Dagens marked er totalt forskjellig fra gårsdagens, økonomisk vinning henger i stadig større grad sammen med miljømessig bærekraft, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I dag holdt Strategirådet for Norges Banks forvaltningsorgan (NBIM) seminar der uavhengige organisasjoner og finansbransjen møttes til diskusjon om hva Norges oljefond bør brukes til, og ikke minst; hva det ikke bør brukes til. NBIM som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (SPU) kan etter anbefalinger fra Etikkrådet velge å ekskludere selskaper som selger produkter av uetisk art, som tobakk og våpen. Men i stadig større grad fokuseres det også på å utestenge selskaper som gjennom sin virksomhet har negativ effekt på miljø, klima og samfunnsmessige forhold.

Paradoks

– Det norske pensjonsfondet er blant verdens største og vi tilstreber å bidra til å utvikle «best practice» når det gjelder å ta ansvar for at etiske retningslinjer blir fulgt. Samtidig vil det kunne svekke vår troverdighet som finansiell aktør hvis vi bruker fondet politisk, forklarte statssekretær for Finansdepartementet, Hilde Singsaas, under sitt åpningsinnlegg.

Bellona mener Finansdepartementets holdninger er paradoksale sett i sammenheng med fondets mål om å sikre og bygge opp velferden for fremtidige generasjoner. Frederic Hauge, deltaker i panelet med tema «Priorities in Environmental Issues», fokuserte på at aktivitet som gir positive utslag for miljø og klima også vil være det sikreste økonomisk sett: – Vi må snakke finansverdenens eget språk. Og økonomisk sett er det risikabelt å investere i fossil energi, vi må fokusere på fornybart. Det er den eneste veien ut av oljeavhengigheten vi lider under nå.

Professor og leder for NBIMs Strategiråd, Elroy Dimson, fokuserte på oljefondet som ledende innen aktivt eierskap. Samtidig får Finansdepartementet kritikk for ikke å følge opp anbefalinger fra Etikkrådet med hensyn til hvilke selskaper som bør vurderes ekskludert. Departementet skylder på ressursmangel, mens motargumentene går ut på at saker blir liggende i Finansdepartementet ubehandlet.    

– Poenget er at SPU er i ferd med å misbruke muligheten til å høste verdifull erfaring og kunnskap om å investere i fornybar energi, fastslo Frederic Hauge. – Dere må bruke oss NGOer i dette arbeidet, vi sitter på nettverk og informasjon som dere trenger, oppfordret han avslutningsvis.