Nyheter

Pressemelding: En ordre om klimahandling

Publiseringsdato: 27. september, 2013

Skrevet av: Bellona

FNs Klimapanel er nå 95 prosent sikre på at mennesket er hovedårsaken til den globale oppvarmingen. – Rapporten er en ordre fra kloden. En ordre om en helt ny kurs i klimapolitikken som krever flere fullskala-anlegg for karbonfangst og -lagring, mer fornybar energi, mer energieffektivisering, mer penger til klimaomstilling i industrien og flere elbiler på veiene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Det har gått seks år siden forrige hovedrapport fra FNs klimarapport ble publisert. Den viktigste endringen siden den gang er at Klimapanelet nå er enda sikrere på at mennesker er hovedårsaken til den globale oppvarmingen siden 1950-tallet.

-Ville du gått om bord i et fly som hadde 95 prosents sjanse til å styrte?

– I 2007 sa Klimapanelet at det er 90 prosent sikkert at mennesket er hovedårsaken til oppvarmingen. I den nye rapporten er de 95 prosent sikre. Heretter bør det ikke være mulig å trekke i tvil behovet for en ambisiøs klimapolitikk. De som måtte gjøre det, burde spørre seg om de ville gå om bord i et fly som hadde 95 prosents sjanse til å styrte, sier Frederic Hauge.

– Det er slutt på den tiden der klimadebatten hovedsakelig handler om isbjørner og framtidsutsikter for våre barnebarn. Dette handler nå om oss selv og om trygge oppvekstsvilkår for våre barn. For å klare dette må fossile ressurser bli liggende i bakken, sier Frederic Hauge.

-Rapporten understreker behovet for alle former for klimateknologi

Bellona forventer derfor at Klimapanelets rapport får en sentral plass på forhandlingsbordet mellom de fire borgerlige partiene.

– Rapporten understreker behovet for alle former for klimateknologi. Det betyr at vi forventer offensiv satsing på karbonfangst og -lagring i industrien, fortsatt utrulling av elbiler, mer energieffektivisering i bygg, langsiktig støtte til fornybar energi som sol og vind og et politisk krav om å drive oljeplattformer på ren kraft fra land, sier Frederic Hauge.

Ser bort fra avgjørende faktor

Hauge understreker at Klimapanelets rapport kan underdrive hvor alvorlige klimaendringene kan bli.

– Klimamodellene som ligger til grunn for IPCCs arbeid går i liten grad inn på de mulige effektene av tining av permafrosten i Sibir, sier Hauge.

Han peker dermed på det samme forholdet som Lord Nicholas Stern har understreket.

– Klimapanelets rapport bør derfor oppfattes som et minste felles multiplum som forskerne blir enige om. Alle må være klar over at sikrere kunnskap om tiningen av permafrost kan forverre bildet radikalt, sier Hauge.

-Karbonnegative løsninger på klimautfordringene

Bellona begynte å jobbe med karbonnegative løsninger strategier etter forrige Klimapanelrapport i 2007.

Hauge mener nå denne nye rapporten fra FNs klimapanel bekrefter at det var en lur strategi for miljøstiftelsen.

– Menneskeheten reagerer for seint og klimaendringene blir verre enn vi trodde tidligere. Produksjon av store mengder bærekraftig biomasse blir nå helt avgjørende. Skal vi løse klimautfordringene og utrydde fattigdom må løsninger som Sahara Forest Project og Ocean Forest på plass i stor skala internasjonalt, sier Hauge.

-Mongstad i et grelt lys

Bellona-lederen mener rapporten setter skrinleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad i et grelt lys.

– Det er en slående ironi i at denne rapporten kommer bare en uke etter at den rødgrønne regjeringa med Senterpartiets Ola Borten Moe og SV-nestleder Bård Vegar Solhjell i spissen la renseprosjektet på Mongstad dødt. IPCC-rapporten slår fast at klimaendringene trolig er irreversible – med mindre vi finner en metode for å fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren, sier Hauge.

Bellona-lederen mener karbonfangst- og lagring er en helt sentral teknologi for å lykkes i et arbeid med å suge CO2 ut av atmosfæren.

Karbonfangst og -lagring kan sammen med bioenergi også bli en slik karbonnegativ løsning, forklarer Hauge:

– Treverk, tang og tare og annen biomasse trekker til seg CO2 mens den vokser. Hvis biomassen brukes i et kraftverk der CO2-utslippene fanges og lagres trygt, vil man produsere energi med et klimaregnskap som går i minus, sier Bellona-lederen.

Bellona Europa leder en egen ekspertgruppe i regi av Europakommisjonen knyttet til EUs arbeid med å suge ut mer CO2 av atmosfæren enn det man slipper ut.

-Bio-CCS er den eneste muligheten vi har til å gjøre dette i stor skala. Teknologiene eksisterer, men det trengs en kraftig innsats for å oppskalere både CCS på den ene side og bærekraftig masseproduksjon av bio. Her sitter Norge med en nøkkelposisjon både med tanke på CCS-ekspertise, bedrifter som har ledende kompetanse på avansert bio, vi har en omfattende biomassetilgang både til lands og til vanns og Norge har ikke minst mye kapital å bruke, avslutter Frederic Hauge.