Nyheter

– Ny klimarapport legger press på Solberg og Sundtoft

Illustrasjon
Illustrasjon
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 31. mars, 2014

- Vi har i årevis hatt en grell kontrast mellom alvoret i klimaendringene og den passive klimapolitikken. Denne rapporten gjør kontrasten mellom stor kunnskap og politisk lammelse enda grellere, sier Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid.

– Regjeringen har gitt seg selv fallhøyde ved å love å forsterke klimaforliket. Denne rapporten øker presset på Erna Solberg og Tine Sundtoft om å legge fram et sterkt klimabudsjett til høsten, sier Stene.

FNs klimapanels delrapport 2, med virkninger, sårbarhet og tilpasning som tema, ble presentert på et seminar hos Miljødirektoratet mandag 31. mars.

Rapporten gir blant annet en oversikt over virkningene av klimaendringene på matproduksjon, ferskvann, forsuring av havet og mer ekstremvær som tørke og nedbør.

Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid, understreker at rapporten slår fast med enda større sikkerhet det vi tidligere har trodd.

– Det er allerede slått fast at vi er på full fart mot en 3-4 graders oppvarming, til tross for at verdens ledere har blitt enige om at man bør begrense oppvarmingen til 2 grader. Rapporten viser at selv en to graders temperaturøkning vil få en lang rekke urovekkende konsekvenser, og at fire grader blir enda mer alvorlig.

– Dette rykende ferske vitenskapelige arbeidet understreker nok en gang behov for rask handling. Vi trenger ikke politikere som bare understreker behovet for å gjøre noe, men politikere som tar i bruk de mange effektive klimaløsningene som finnes.

– Skal vi nå togradersmålet, må vi ned på et utslipp på 2 tonn per person. I dag slipper vi i Norge ut over 10 tonn per hode per år. Det må gjøres mye i form av nullutslippsløsninger i transportsektoren, elektrifisering av installasjoner i Nordsjøen, energieffektivisering og karbonfangst og -lagring.

Stene mener den norske klimadebatten blir druknet av diskusjoner om hvor kuttene skal tas, og understreker at også vi i Norge nå må ta grep og jobbe på alle fronter.

– En global avtale er viktig og nødvendig, men arbeidet med å komme frem til en effektiv og tilstrekkelig omfattende avtale drar ut i tid. Derfor kan vi ikke sitte stille og vente med nasjonal klimahandling før det er for sent. Det er avgjørende at noen går foran og viser at det er mulig å redusere utslippene uten for høye kostnader.

– Dessverre ser vi ikke mye politisk respons til utfordringene vi står overfor. Den nye regjeringen har lovet å overoppfylle klimaforliket, men vi er langt derifra i dag. Det går ikke av seg selv, handling må til også fra politisk side.

Stene viser til at det er tre sektorer som står for hoveddelen av utslippene i Norge: transportsektoren, industrien og olje- og gassutvinning.

Hun mener at det innenfor transportsektoren skjer en god del positivt i Norge, men at denne sektoren kan ikke ta alle kuttene.

– Myndighetene viser liten vilje til å tvinge igjennom utslippskutt i olje- og gassektoren, gjennom elektrifisering av eksisterende og nye felt.Er myndighetene virkelig villig til å la fastlandsindustrien ta hele kostnaden ved overgangen til det klimavennlige samfunnet? Hvis ikke må de være villige til å ta et tak og legge ned noen premisser for en oljenæring, som både har betalingsvillighet og hvor frykten for karbonlekkasje ikke er særlig stor, sier Stene.

Lederen for Bellonas klima- og energiarbeid peker på at regjeringen skal fremme en energimelding i 2015.

– Bellona forutsetter at en slik melding må strekke blikket frem mot 2050 med mål om at vi da skal ha oppnådd målet om maksimalt 2 tonn per hode. Veien dit må stakes ut, både med tanke på behovet for ytterligere produksjon av fornybar energi, samt hvordan vi skal få faset ut den fossile energien vi i dag bruker.