Nyheter

– Obamas forslag må få følger for Oljefondet

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 2. juni, 2014

President Barack Obama foreslår i dag en reduksjon i CO2-utslipp fra eksisterende kraftverk i USA på 30 prosent innen 2030.

– Bellona har ventet på denne dagen. Nå må oljefondets strategiråd innse at fornybarinvesteringer både i USA og i fremvoksende økonomier vil gi sikker og god avkasting. Signalene fra Washington DC må få konsekvenser for valgene som gjøres for investeringene til Statens pensjonsfond utland, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Med 30 prosents utslippskutt på hjemmebane utfordrer USA nå de andre større utslippslandene – spesielt Kina og Brasil.

– Jeg er overbevist om at vi vil se tilsvarende initiativ fra flere hold, og da sier det seg selv at avkastningen på investeringer i fossil energi vil tape terreng for fornybar energi, fortsetter Hauge.

Bellona krever nå at Obamas offensive klimapolitikk nå må få følger for norske investeringer.

Tirsdag 3. juni skal Stortinget behandle Finanskomiteens merknader til Strategirådets innstilling. Det varsles at Etikkrådet, som Bellona blant andre har kjempet for, beholdes og styrkes.

-Nybegynnerfeil av Siv Jensen

12. november 2013 la Strategirådet, et rådgivende organ for oljefondet, fram en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland. Der ble det anbefalt «å samle uttrekksmekanismen og eierskapsutøvelsen i Norges Bank, og at ressursene og kompetansen i dagens Etikkråd integreres i bankens arbeid framover».

På en pressekonferanse 4. januar foreslo finansminister Siv Jensen at oljefondets Etikkråd ville bli nedlagt, og at ansvaret skulle overføres til Norges Bank. Bellona var svært kritisk til dette forslaget, og leverte en høringsuttalelse på saken i januar 2014.

-Vi var ble rett og slett litt forbanna da finansminister Siv Jensen presenterte sine visjoner om Statens pensjonsfond utland, sier Frederic Hauge.

– Det var en opplagt nybegynnertabbe av Siv Jensen å love seg bort til Strategirådets anbefalinger allerede før høringsrunden og komitebehandling var i gang. Det er gledelig at det store flertallet av høringsinstanser, blant dem vår egen, har blitt ivaretatt og at Etikkrådet nå bevares og styrkes, sier Frederic Hauge.

Ulike krav til bevisbyrde for fossil og fornybar energi

Selv om Bellona er fornøyde med at man beholder og styrker Etikkrådet sin rolle, synes stiftelsen det er kritikkverdig at komiteens flertall ikke har vært mer skeptisk til Strategirådets konklusjoner. Strategirådet anbefaler en blandet aksjeportefølje der olje og gass inngår er mer lønnsom enn fornybar- og miljøinvesteringer.

– Strategirådet legger faktisk opp til en lavere bevisbyrde for å fastslå fossile investeringers lønnsomhet enn de gjør for lønnsomheten i grønne investeringer. Sånn kan det ikke være, sier Bellona-sjef Hauge.

I omtalen av Norges Bank Investment Managements (NBIM) investeringer og avkastninger kommer det frem at grønne investeringer på kort sikt har vist seg mer lønnsomme enn porteføljen totalt, men over flere år har de vist seg noe svakere.

– Her trenger man åpenbart mer forskning. Strategirådet har trukket raske konklusjoner på et meget tynt grunnlag, sier Frederic Hauge, og peker at lønnsomheten på de grønne investeringene på kort sikt er en indikasjon på hvilken retning finansmarkedet vil bevege seg fremover.

Bellona savner detaljer om hvordan Etikkrådet skal bli enda bedre og etterlyser en beskrivelse, gjerne med tidsfrister, og for hvor lang tid Norges Banks Hovedstyre kan bruke på behandlingene av Etikkrådets innstillinger.

-Bellona ser frem til at NBIM skal styrke sin åpenhet og legge større etiske vurderinger til grunn for hele porteføljen. Den siste tiden har det kommet er rekke nye grønne indekser og hjelpemidler som NBIM vil ta i bruk. Vi er også nysgjerrige på hvordan NBIMs egenutviklede varslingssystem faktisk brukes, sier Hauge.

Skuffet over avvisning fra Ap og H

Arbeiderpartiets og Høyres komitemedlemmer ser foran morgendagens behandling i Stortinget ut til å samles i en avvisning av et eget fond for fornybare investeringer. Dette skuffer Bellona-lederen.

– Et slikt fond hadde sendt et sterkt signal fra Stortinget ut til finansverdenen. Bellona mener Norge aktivt må bruke den største bjellesauen vi har innen internasjonal klimafinansiering til å påvirke i riktig, fornybar retning, avslutter Frederic Hauge.