Nyheter

Bellona skal bidra til energiskifte i Ukraina

Stålarbeider, Ukraina
Stålarbeider, Ukraina

Publiseringsdato: 18. februar, 2015

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Ukrainas situasjon per i dag er delikat. Konflikten med Russland kompromitterer nasjonal sikkerhet, rokker ved landets energiforsyning og sørger for økonomisk nedgang. – Bellona har startet opp et treårsprosjekt i Ukraina for å bidra til en mer stabil energiforsyning, gjennom energieffektivisering og kutt i CO2-utslipp, sier Larisa Bronder, leder for Bellonas kontor i Kiev.

– Det å frigjøre seg fra russisk gassimport og samtidig kompensere for kutt i kullproduksjonen er store energi- og industriutfordringer som gir utslag i ukrainsk økonomi, påpeker Larisa Bronder.

Bellonas prosjekt vil fokusere på mulige løsninger på Ukrainas energiutfordringer, gjennom samarbeid med nasjonale eksperter, industri, myndigheter og en rekke norske og europeiske eksperter. Prosjektet støttes av det norske Utenriksdepartementet.

I løpet av de neste årene må Ukraina finne svar på kritiske spørsmål rundt forsyningskapasitet og industripolitikk. De første skrittene av prosessen er avgjørende, fordi oppsettet av et velfungerende elektrisk system både må respektere økonomiske begrensninger og fylle kravene om forsyningssikkerhet og miljøhensyn, samt være i tråd med EUs langsiktige klimamål.

Disse omveltningene ville vært enorme for ethvert land i samme situasjon som Ukraina. Der øvrige EU-land har hatt to tiår på å utvikle og implementere sine energistrategier, må Ukraina nå både etablere nødvendige direktiver, legge omfattende energiplaner og finne teknologiske verktøy for å gjennomføre endringene, alt i rekordfart.

 Pressekonferanse i Kiev. F.v. Larisa Bronder (leder, Bellona Kiev), Richard Scarborough (Ambassaderåd ved den norske ambassaden i Kiev), Hallstein Havåg (fagsjef, Bellona), Keith Whiriskey (rådgiver, Bellona Brussel), Nils Bøhmer (daglig leder, Bellona). Foto: Bellona
Pressekonferanse i Kiev 18. februar. F.v. Larisa Bronder (leder, Bellona Kiev), Richard Scarborough (Ambassaderåd ved den norske ambassaden i Kiev), Hallstein Havåg (fagsjef, Bellona), Keith Whiriskey (rådgiver, Bellona Brussel), Nils Bøhmer (daglig leder, Bellona). Foto: CSR Ukraine

– Ukraina bruker tre ganger mer energi enn EU for å produsere én dollar av bruttonasjonalprodukt (BNP), og landets CO2-utslipp per BNP-enhet er høyest i Europa, forteller Bronder.

– En av Ukrainas største politiske risikoer er mangelen på reform innen energisektoren. Energieffektivisering, utvikling av flere ulike energikilder og liberalisering av energimarkedet er blant hovedoppgavene ukrainske myndigheter nå står overfor, fortsetter hun.

Les hele artikkelen på våre internasjonale sider.