Nyheter

Klimatoppmøte i Marrakech: Nedtellingen starter

F.v. byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen; Bellona-leder Frederic Hauge; Chargé d'Affaires v/Den Kongelige Marokkanske Ambassade i Oslo, El Houssaine Oustitane; Adm. dir. i Sahara Forest Project, Joakim Hauge; CICERO-leder Kristin Halvorsen, Utenriksminister Børge Brende, Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene, Henrik Hallgrim Eriksen. Her på Restaurant Marrakech i Oslo.
F.v. byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen; Bellona-leder Frederic Hauge; Chargé d'Affaires v/Den Kongelige Marokkanske Ambassade i Oslo, El Houssaine Oustitane; Adm. dir. i Sahara Forest Project, Joakim Hauge; CICERO-leder Kristin Halvorsen, Utenriksminister Børge Brende, Norges sjefsforhandler i klimaforhandlingene, Henrik Hallgrim Eriksen. Her på Restaurant Marrakech i Oslo.
Bellona
Maya Boutroue Vedeld

Publiseringsdato: 13. oktober, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Den 7. november 2016 starter FNs klimatoppmøte, COP22, i Marrakech. Stikkord for årets klimatoppmøte er «Action». Men hvorfor er COP22 viktig? Hva slags forventninger har aktørene? Onsdag 12. oktober samlet Bellona, Sahara Forest Project og Marokkos ambassade i Norge gjester fra næringsliv, NGOer, myndigheter, forskning og media til kickoff på Restaurant Marrakech i Oslo, for å snakke om nettopp det.

– COP22 i Marrakech må bli et klimatoppmøte i handlingens ånd, stikkordet er «action», understreket utenriksminister Børge Brende, da han åpnet arrangementet.

Sahara Forest Project står som eksempel på en konkret løsning for å nå klimamålene, noe som ble trukket fram av samtlige på Restaurant Marrakech i dag. Bellona-leder Frederic Hauge satte det på spissen:

– Hvor mange kvadratkilometer ørken må vi gjøre grønne for å løse klimakrisa, det er det som blir det endelige spørsmålet, fastslo Bellona-lederen.

Joakim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest Project, la vekt på at næringslivet trenger forutsigbarhet og klar beskjed fra myndighetene for å vite hvor de skal konsentrere arbeidet. – Klimaforhandlingene avgjør vår framtid, konkluderte han.

Marokko ønsker at COP22 blir handlingsorientert, slik at den bidrar til å oppfylle Paris-avtalen gjennom implementering av effektiv nasjonal politikk, mobilisering av midler, styrking av tilpasningstiltak, og teknologisk utvikling. Mer enn noensinne trenger klimautfordringene tettere samarbeid, økt vekt på kunnskapsdeling og raskere implementering og industrialisering av innovative og bærekraftige klimaløsninger.

DSCN0678 Kickoff for COP22 i Marrakech på Restaurant Marrakech i Oslo Photo: - Credit: Bellona

El Houssaine Oustitane, Chargé d’Affaires a.i. fra den marokkanske ambassaden i Norge, belyste utfordringen som mange afrikanske land står ovenfor, ressursmangel. Likevel er det endring å spore: – I 2030 skal Marokko få over 50 % av sin energi fra fornybare kilder, opplyste Oustitane.

Det som foreløpig glimrer med sitt fravær i det nylig framlagte statsbudsjettet og annet fra myndighetenes hold, er nettopp tall.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, kunne fortelle at Oslo har mer ambisiøse klimaplaner enn de fleste andre byer, gjennom et karbonbudsjett: – Vi kommer til å telle utslippskutt som vi teller penger, varslet Johansen.

Også CICERO-leder Kristin Halvorsen varslet et karbonbudsjett, dog et internasjonalt et, som de vil legge fram under COP22.

Bellona og Sahara Forest Project vil begge være tilstede i Marrakech under klimaforhandlingene om en knapp måned. Følg med her på bellona.no, på Twitter og Facebook.