Nyheter

Marrakesh gir nytt klimahåp

Heldigvis står verden fortsatt samlet om Paris-avtalen, også etter valget i USA. Fra v.: Hallstein Havåg (Bellona), Nicolai Prytz (Sahara Forest Project) og Olav Øye (Bellona).
Heldigvis står verden fortsatt samlet om Paris-avtalen, også etter valget i USA. Fra v.: Hallstein Havåg (Bellona), Nicolai Prytz (Sahara Forest Project) og Olav Øye (Bellona).
Olav Øye

Publiseringsdato: 23. november, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Til tross for sjokket over presidentvalget i USA, gikk Klimatoppmøtet i Marrakech bedre enn man kunne frykte. - Paris-avtalen har fortsatt bred støtte i verden, sier Bellona-fagsjef Hallstein Havåg.

På Marrakech-toppmøtets andre dag ble det klart at USA hadde valgt en president som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og som har lovt å trekke USA ut av Paris-avtalen.

– Det var en merkelig stemning i Marrakech disse dagene. Folk var veldig i tvil om hva som kom til å skje med klimaarbeidet nå, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

 

Kine og EU holder løftene

Trykket lettet betydelig uken etter, da Kina uttalte at deres tiltak ikke vil bli påvirket av den nye regjeringen i USA. Også EU, Brasil, Mexico og Canada har lovet at deres innsats for å bekjempe klimaendringene vil fortsette.

– Det er bra at det fortsatt ser ut til å være bred støtte for Paris-avtalen. Dette var ikke noe vi kunne ta for gitt, spesielt siden Donald Trump har sagt at han vil heve alle restriksjoner på kull, skiferolje og skifergass, sier Havåg.

Under Marrakech-møtet kom det også en bred og tydelig oppfordring fra amerikansk næringsliv: 365 store amerikanske bedrifter og investorer, blant dem Cola, Nike, Levi Strauss og Starbucks, ber Trump om å ikke gå ut av Paris-avtalen. De advarer mot at en manglende omstilling av amerikansk økonomi vil sette USAs velstand i fare.

– Forhandlingene i Marrakech har handlet mye om FN-prosedyrer og rapportering for oppfølging av Paris-avtalen. Men hverken næringslivet eller verdens regjeringer trenger vente på tekniske og trege FN-prosesser for å sette i gang, sier Havåg.

 

Må ta i bruk teknologien som finnes

Bellonas representanter på klimatoppmøtet har argumentert for at både Norge, EU og verden må rulle ut løsningene som allerede fins.

– Dette gjelder spesielt CO2-fangst og lagring (CCS), som må til for å fjerne de enorme CO2-utslippene fra industrier som sement- og gjødselproduksjon, sier Havåg.

Norge er i gang, ved at regjeringen har bevilget penger til CO2-fangst-prosjekter ved Norcem og Yara i Porsgrunn og ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Yara sa nylig at de ikke ser noen store teknologi-hindre for CO2-fangst ved ammoniakkfabrikken sin i Porsgrunn.

– Det er veldig oppløftende. Samtidig vet vi at det tar tid å prøve og feile seg fram til de beste løsningene. Norge må bidra til flest mulig slike industriprosjekter, slik at forskjellige industrier kan få til klimakutt som monner, sier Havåg.