Marrakesh gir nytt klimahåp

sykkelgutta COP22 Heldigvis står verden fortsatt samlet om Paris-avtalen, også etter valget i USA. Fra v.: Hallstein Havåg (Bellona), Nicolai Prytz (Sahara Forest Project) og Olav Øye (Bellona). Photo: Olav Øye

På Marrakech-toppmøtets andre dag ble det klart at USA hadde valgt en president som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og som har lovt å trekke USA ut av Paris-avtalen.

– Det var en merkelig stemning i Marrakech disse dagene. Folk var veldig i tvil om hva som kom til å skje med klimaarbeidet nå, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

 

Kine og EU holder løftene

Trykket lettet betydelig uken etter, da Kina uttalte at deres tiltak ikke vil bli påvirket av den nye regjeringen i USA. Også EU, Brasil, Mexico og Canada har lovet at deres innsats for å bekjempe klimaendringene vil fortsette.

– Det er bra at det fortsatt ser ut til å være bred støtte for Paris-avtalen. Dette var ikke noe vi kunne ta for gitt, spesielt siden Donald Trump har sagt at han vil heve alle restriksjoner på kull, skiferolje og skifergass, sier Havåg.

Under Marrakech-møtet kom det også en bred og tydelig oppfordring fra amerikansk næringsliv: 365 store amerikanske bedrifter og investorer, blant dem Cola, Nike, Levi Strauss og Starbucks, ber Trump om å ikke gå ut av Paris-avtalen. De advarer mot at en manglende omstilling av amerikansk økonomi vil sette USAs velstand i fare.

– Forhandlingene i Marrakech har handlet mye om FN-prosedyrer og rapportering for oppfølging av Paris-avtalen. Men hverken næringslivet eller verdens regjeringer trenger vente på tekniske og trege FN-prosesser for å sette i gang, sier Havåg.

 

Må ta i bruk teknologien som finnes

Bellonas representanter på klimatoppmøtet har argumentert for at både Norge, EU og verden må rulle ut løsningene som allerede fins.

– Dette gjelder spesielt CO2-fangst og lagring (CCS), som må til for å fjerne de enorme CO2-utslippene fra industrier som sement- og gjødselproduksjon, sier Havåg.

Norge er i gang, ved at regjeringen har bevilget penger til CO2-fangst-prosjekter ved Norcem og Yara i Porsgrunn og ved avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Yara sa nylig at de ikke ser noen store teknologi-hindre for CO2-fangst ved ammoniakkfabrikken sin i Porsgrunn.

– Det er veldig oppløftende. Samtidig vet vi at det tar tid å prøve og feile seg fram til de beste løsningene. Norge må bidra til flest mulig slike industriprosjekter, slik at forskjellige industrier kan få til klimakutt som monner, sier Havåg.

Ellen Viseth

ellen@bellona.no