Media

Podesta i Oslo 2

Podesta deltok også på et åpent frokostmøte arangert av Footprint, Bellona og Storebrand