Nyheter

Bellona åpner kontor i Berlin

Hallstein Havåg, daglig leder Bellona
Hallstein Havåg, daglig leder Bellona

Publiseringsdato: 16. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona fyller 35 år og åpner kontor i Berlin.– Etableringen av et kontor i Berlin er en naturlig utvikling av vårt arbeid for å påvirke politiske prosesser i ett av EUs mest toneangivende land, sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

Bellonas internasjonale team har vokst jevnt og trutt de siste årene. Allerede i 1994 etablerte miljøstiftelsen kontor i Brussel, og har siden den gang arbeidet utrettelig med å påvirke politiske prosesser og bygge allianser i Europa. I fjor etablerte Bellona satellitter i både Storbritannia og Nederland, og nylig åpnet kontoret i Berlin. Bellona Europa jobbermed avkarbonisering av industrien, transport og ‘negative utslipp’.

–Vi etablerte kontor i Brussel samme år som Norge stemte for å stå utenfor EU. Det har hele tiden handlet om å være der for å forme storpolitikk og internasjonalt samarbeid. Vi har vist at vi har stor gjennomslagskraft, og nyter stor respekt blant aktører i EU og internasjonalt, sier Bellonas stifter Frederic Hauge.

EU er en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer, og Bellonas mål er å sørge for at beslutninger på Europeisk nivå kommer miljøet og Europas befolkning til gode. EUs lovgivning påvirker i stor grad nasjonal klima- og miljøpolitikk, og den påvirkningen går begge veier. Tyskland har svært mange internasjonalt ledende industriaktører og interesseorganisasjoner, størst befolkning og høyeste klimautslipp i EU. Bellona har derfor arbeidet målrettet med Tyskland for å bidra til en ambisiøs, grønn og rettferdig omstilling.

Organisasjonen i Berlin ledes av Dr Erika Bellmann, som har mange års erfaring fra tysk industri og kommer fra en ledende stilling i WWF Tyskland. Kontoret utvides med ytterligere to medarbeidere i løpet av året, og skal primært arbeide med industriell omstilling, ny klimateknologi og infrastruktur for elektrifisering, hydrogen og CO2. De neste ti årene vil avgjøre om Tyskland lykkes med å nå sine klimamål og å samtidig beholde sin posisjon som en ledende industriell nasjon, sier Bellmann.

–Jeg gleder meg til å bringe Bellonas ekspertise innen miljøteknologi og infrastruktur til Tyskland på et så avgjørende tidspunkt. Bellona kan bidra til en internasjonal løsning og samtidig være en pådriver for et samarbeid mellom Tyskland og Norge.

Avgjørende for Bellonas internasjonale satsning er samarbeidet med Childrens Investment Fund Foundation (CIFF) som miljøstiftelsen har arbeidet med i en årrekke. I fjor høst inngikk Bellona og CIFF en avtale frem til 2023 for støtte til vår klima- og industriarbeid i Europa. Avtalen er på nesten 3.5 millioner Euro og gir organisasjonen mulighet til å arbeide langsiktig med Europeisk klimapolitikk.

– Klima- og miljøkampen er internasjonal. Konsekvensene påvirker lokalt, men det handler alltid om internasjonale problemer og løsninger. Det er derfor helt naturlig at Bellona utvikler vårt arbeid i Europa og utenfor. I dag har vi mer enn 65 svært kompetente medarbeidere over hele verden, som arbeider utrettelig for løsninger på vår tids største utfordringer. Vi er utrolig stolte over hva vi har fått til, og ser frem til å vokse videre, sier Hallstein Havåg.

Vår historie er full av beviser på at det nytter å slåss. Siden oppstarten har vi kjempet miljøets og klimaets sak på utallige fronter. Mange seire er vunnet og mange gjenstår.

Les mer om hva Bellona har jobbet med – og oppnådd – opp igjennom årene her.