Nyheter

Bellona-rådgiver i EU-ekspertgruppe

Martin Melvær, seniorrådgiver i Bellona.
Martin Melvær, seniorrådgiver i Bellona.

Publiseringsdato: 6. august, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona, Martin Melvær, er tatt opp i en EU-ekspertgruppe som skal rådgi EU-kommisjonen og medlemslandene om bærekraftig tilgang på materialer og råstoffer (raw materials).

–Målet er å øke tilgangen på viktige råstoffer for europeisk industri, blant annet batterimineraler, og å redusere miljøskadelige virkninger. Dette inkluderer bedre utnyttelse av ressursene, for eksempel gjenvinning og effektivisering , og redusert miljøavtrykk ved gruvedrift, forteller Melvær.

Martin er seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU, og har tidligere 6 års erfaring fra prosjekt- og miljøledelse i bygg- og avfallssektoren. Han har spesialkompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), materialstrømsanalyse (MFA), miljøgifter og materialbruk.

–Råmaterialer er nøkkelen til nullutslipp, og er en forutsetning for elektrifisering og fornybar energi. Uten råmaterialer som litium, silisium og kobber får vi verken elbiler, solceller eller strømledninger. Samtidig kan utvinningen av råmaterialer gi store negative miljøkonsekvenser i form av forurensing og naturødeleggelser. Vårt bidrag til ekspertgruppen vil derfor fokusere på hvordan vi kan øke andelen resirkulerte råmaterialer, og hvordan ny utvinning kan gjøres med minst mulig miljøpåvirkning – for vi kommer ikke bort fra at også dette vil være nødvendig.

Bellona er eneste norske organisasjon som er med i  Operational Expert group of The European Innovation Partnership (EIP) on raw materials , som ekspertgruppa heter. Den eneste andre norske deltakeren er NTNU.

–Bellona har over mange år bygget ekspertise på området, og vi er glade for at EU-systemet anerkjenner dette ved å inkludere oss i ekspertgruppen, sier Martin Melvær. Første møte i ekspertgruppen forventes å bli i oktober.