Nyheter

Krig er det som skjer når språket svikter

Publiseringsdato: 2. mars, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Uttalelse fra Miljøstiftelsen Bellona om krigen i Ukraina:

Miljøstiftelsen Bellona er en internasjonal organisasjon. Vårt formål er å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Vi har jobbet utrettelig i Russland og Ukraina i over tre tiår for å belyse og løse de alvorlige problemene med miljøforurensning, atomsikkerhet og klimaendringer.

Vårt mål har frem til i dag vært å øke bevisstheten, skape en tryggere framtid og bedre livskvaliteten gjennom åpent samarbeid, tro på vitenskapen og en ærlig dialog. Vi har med egne øyne sett hvilke store fremskritt som kan gjøres når det internasjonale samfunnet samles om en felles sak og til det beste. Å kunne løse disse problemene er selve fremskrittets vitenskap. Krig er ødeleggelsens vitenskap.

Hva vi har fått til er bygget på samarbeid med sivilsamfunnet, næringslivet og myndigheter. Med den russiske invasjonen i Ukraina er vi ikke lenger i stand til å fortsette vårt arbeidet i Russland på den måten vi trenger.

Vi vil derfor stanse vår eksterne virksomhet ved våre russiske kontorer i overskuelig fremtid. Miljøstiftelsen Bellona som helhet vil fortsette å jobbe uavbrutt med atomsikkerhet, industriell forurensning, energieffektivitet, avfallshåndtering og sirkularitet, beskytte Arktis og redde klimaet vårt. Og når denne krigen er over, er vi klare til å fortsette vårt arbeid også fra våre russiske kontorer.

Dette er en mørk tid for menneskeheten og for miljøet. Våre tanker går til alle ofrene i denne krigen. Som noen en gang sa, «krig er en feig flukt fra problemene med fred». Vi ber Russland om å stoppe sine handlinger og åpne forhandlinger og en dialog for fred. Det er den eneste måten vi kan komme videre og bygge en virkelig fremtid for folket i både Ukraina og Russland.