Nyheter

–Vi trenger internasjonale retningslinjer!

Det tar bare noen minutter før de første organimsmene begynner å feste seg til et skipsskrog som liger i ro i vannet. Denne båten har ligget i ro en stund.
Det tar bare noen minutter før de første organimsmene begynner å feste seg til et skipsskrog som liger i ro i vannet. Denne båten har ligget i ro en stund.

Publiseringsdato: 7. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Vi kan spare store summer og i tillegg redde klimaet. Tallene taler for seg. Nå må vi få på plass internasjonale retningslinjer. Dette er en global industri som trenger globale reguleringer, sa Vice President for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen, Roger Strevens, da Bellona-initiativet Clean Hull Initiative (CHI) ble lansert under Nor Shipping.

Spredning av fremmede arter via skipsskrog er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Biologiske arter havner i økosystemer hvor de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, noe som igjen fører til større utslipp av klimagasser.

Dette er bakgrunnen for at Bellona har samlet aktører i den internasjonale skipsnæringen for å få på plass en global industristandard for proaktiv skrogrens, The Clean Hull Initiative (CHI).

–Wallenius Wilhelmsen har 130 skip som bruker 1,2 millioner tonn drivstoff årlig, noe om betyr at vi slipper ut 3,8 millioner tonn klimagasser i året.  Vi har allerede jobbet hard med skrogrens i noen få år, så vi har allerede sett gevinsten av å være proaktive. Men for å illustrere: et rederi på vår størrelse vil – bare ved å redusere drivstofforbruket med 1 prosent –  spare store beløp og samtidig redusere klimagassutslippene betydelig. Og 1 prosent er en veldig konservativt anslag, men det viser hvor store gevinsten er ved selv et så lavt tall, sa Strevens.

I dag finnes det ingen internasjonal industristandard som regulerer hvordan og hvor ofte skipsskrog skal renses for begroing. Ulike land og ulike havner opererer med egne regelverk.

– Det er et lappeteppe av reguleringer, og det gjør det komplisert for hele næringen. Det vi – og klimaet – trenger er en forutsigbarhet. Vi er en global industri som trenger globale retningslinjer, sa Strevens.

Bellonas rådgiver innen shipping, Runa Skarbø, er prosjektleder for CHI, og sa unner lanseringen at det allerede er 18 ulike aktører fra den internasjonale skipsfartsnæringen som vil delta i arbeidet med å utarbeide en internasjonal standard for proaktiv skrogrens.

– Vi starter arbeidsgruppen med å lage et forslag til standard allerede denne uken, og sikter på å levere til ISO (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) i september eller oktober. Etter lanseringen på NorShipping har vi fått mange nye interessenter, sier hun.