Nyheter

Skal samarbeide om klimatoppmøtet

Maria Kringlen Halvorsen (bærekraftsdirektør, Vow), Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, Kjetil Stake (daglig leder i Sahara Forest Project), Espen Thorsby (We Play Green), Marianne Stigset (kommunikasjonsdirektør, Aker Horizons), Bellona-stifter Frederic Hauge, Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Statssekretær Bjørg Sandkjær (UD) og Nils Røkke (direktør for bærekraft, SINTEF) foran Bellona-båten Kallinika på Arendalsuka.
Maria Kringlen Halvorsen (bærekraftsdirektør, Vow), Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, Kjetil Stake (daglig leder i Sahara Forest Project), Espen Thorsby (We Play Green), Marianne Stigset (kommunikasjonsdirektør, Aker Horizons), Bellona-stifter Frederic Hauge, Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Statssekretær Bjørg Sandkjær (UD) og Nils Røkke (direktør for bærekraft, SINTEF) foran Bellona-båten Kallinika på Arendalsuka.

Publiseringsdato: 18. august, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Miljøstiftelsen Bellona og Sahara Forest Project går sammen med Aker Horizons, Utenriksdepartementet og en rekke andre partnere for å etablere en egen arena på FNs klimatoppmøte i Sharm El Sheikh i november. Torsdag lanserte Bellona, Sahara Forest Project, Aker Horizons og Utenriksdepartementet satsingen for norsk presse om bord på Bellona-båten Kallinika.

– Vi i Bellona er utrolig stolte av å ha gått fra å bare prate om problemene til å være med å løse dem. Jeg gleder meg til å dra til Sharm El Sheikh og vi skal ta med oss løsninger som vi presenterer med våre samarbeidspartnere. Skal vi løse klimaproblemene må sivilsamfunn, myndigheter og næringsliv gå sammen slik vi skal gjøre i Sharm El Sheikh, sa Bellona-stifter Frederic Hauge.

– Dette blir et krevende toppmøte, det er det ingen tvil om. Det er også et Afrika-klimatoppmøte, der det legges vekt på tap og skade og klimafinansierering. En viktig del av toppmøtene er alt som skjer rundt selve forhandlingene. I en verden som er preget både av en akutt klimakrise og en naturkrise som henger sammen, så er det å se på hvordan man kan finne løsninger en viktig del av jobben, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide på lanseringen.

Hovedpartner UD deltok på lanseringen, og statssekretær Bjørg Sandkjær la vekt på følgede i sitt engasjerende innlegg:

– Klima er et tema som berører alt vi driver med og vi jobber med de landene som kjenner klimakrisen hardest. Det er bra at vi kan være med å bringe norske aktører inn i den internasjonale dialogen som skjer på klimatoppmøtene, for man må faktisk være der og dette arbeidet haster. Vi skal forene klima- og utviklingspolitikken, det er overbygningen av alt vi holder på med.

Aker Horizons skal bidra med konkrete løsninger på klimatoppmøtet. De har etablert selskaper som utvikler teknologiløsninger og realiserer store prosjekter innen havvind, sol, karbonfangst og rent hydrogen i 18 land og fem kontinenter. I Afrika har Aker Horizons, gjennom porteføljeselskapet Mainstream Renewable Power, utviklet fornybarprosjekter i Sør-Afrika, Egypt, Senegal og Ghana.

– I lys av den pågående energi- og klimakrisen er internasjonalt samarbeid og solidaritet viktigere enn noensinne. Skal vi lykkes med å nå klimamålene om netto nullutslipp innen 2050, er det avgjørende med et tettere samarbeid mellom land og mellom offentlig og privat sektor. Aker Horizons er en pådriver i utviklingen av innovative og lønnsomme grønne industriløsninger, og vi ser frem til å bidra til fremdriften i klimaarbeidet på COP-konferansen i Sharm El Sheikh, i samarbeid med Bellona og norske myndigheter, sa Marianne Stigset, kommunikasjonsdirektør i Aker Horizons.

Sahara Forest Project ble lansert på klimatoppmøtet i København i 2009 og har vært på de fleste klimatoppmøter siden.

– Sahara Forest Project ser på COP27 i Sharm El Sheikh som en ekstrem viktig milepæl for hvorvidt verdenssamfunnet ligger på track for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi reiser for å vise beslutningstakere globale, klimasmarte løsninger for hvordan verden skal produsere mat i tørre områder og gjøre ørkenområder grønnere, sa daglig leder Kjetil Stake.

For Bellona startet tilstedeværelsen på FNs aller første klimatoppmøter i Rio de Janeiro i 1992. Bellona og Sahara Forest Project har til COP27-satsingen ha samlet en bred allianse av aktører fra myndigheter, næringsliv, akademia og sivilsamfunn.

Konferansier Bellonas kommunikasjonssjef Signy Fardal takket i sin flammende introduksjon norske myndigheter, Aker Horizons, SINTEF, Oslo kommune, Vow ASA, We Play Green, Norwegian-African Business Association og amerikanske Pathfinder International for samarbeidet.