Nyheter

Ny utgave av Environment and Rights

Bellona-magasinet Environment and Rights - Energy.
Bellona-magasinet Environment and Rights - Energy.

Publiseringsdato: 24. mai, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Bellona-magasinet som er ulovlig i Russland, utgis nå fra Vilnius etter at våre modige medarbeidere ved krigens utbrudd flyttet fra hjemlandet for å kunne fortsette sitt arbeid for miljø og klima.

Magasinet har vært utgitt i Russland siden 2002, og redaktøren skriver i lederen om hvordan arbeidet deres har blitt påvirket av at den russiske riksadvokaten 18. april i år erklærte at Miljøstiftelsen Bellona er uønsket i Russland, og gjorde det straffbart for russiske borgere å jobbe for eller med Bellona.

Energisikkerhet er tema for aprilutgaven til Environments and Rights:

  • Krig og energi – I hvilken grad har krigen påvirket globale trender innen energi og det grønne skiftet.
  • Kjernekraft – i lys av krigen og klimakrisen (Undersøkelse for tidlig 2023)
  • Omfang av skade på energisektoren Ukraina og hvordan overlevde de vinteren.
  • Glem fornybare energisystemer – Russland finner veier tilbake til verdensmarkedet for fossilt brensel og sier farvel til grønn energi.
  • Energisikkerhet og tiltak for å sikre den.
  • Den globale energikrisen: hva er løsningen? Ny teknologi kan bidra til å transformere energimarkedet og stoppe avhengigheten av russiske hydrokarboner.

 Les magasinet (Engelsk utgave) her.