Nyheter

COP28: Begynnelsen på slutten av den fossile æraen

Publiseringsdato: 14. desember, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Det er historisk at man er blitt enige om at vi skal bort fra fossil energi i dagens form. Vi skulle selvsagt ønsket oss strengere formuleringer. Men avtalen inneholder en tidsformulering om at vi må begynne kuttene dette tiåret, det er kanskje den viktigste forbedringen, sier Frederic Hauge.

Verdens ledere ble på overtid enige om et sluttdokument som betyr begynnelsen på slutten for fossilt brensel. Bellona mener avtalen er viktig, men beklager at partene ikke forpliktet seg til å fase ut fossile energikilder. Avtalen inneholder ikke ordet «utfasing», men «en overgang vekk fra fossile energikilder.»

–Avtalen har en formulering om at kullkraft uten karbonfangst og-lagring skal fases ned, og det er spesielt viktig med tanke på Kina, sier Hauge.

Bellona erkjenner at COP-avtaler krever global konsensus og reflekterer vanligvis den laveste fellesnevneren. Sluttavtalen bør derfor forstås som et gulv for klimatiltak, og Bellona oppfordrer Norge og EU til å sette listen mye høyere i sine Nationally Determined Contributions (NDCs), som skal oppdateres av COP30 i 2025.
Dette blir ikke bedre enn det vi gjør det til selv. Men avtalen er et klart signal om at olje er på vei ut, sier Hauge.

Les Bellonas kommentar til sluttavtalen fra COP28 her.