Nyheter

Oppfordrer rike land til å stoppe russisk finansiering

LNG-tankere langs den Nordlige Sjøruten.
LNG-tankere langs den Nordlige Sjøruten.
Foto: Novatek

Publiseringsdato: 22. februar, 2024

Skrevet av: Sunniva Furset

Sammen med 289 andre organisasjoner har Bellona signert et opprop som krever at EU og G7-landene stopper finansieringen av Russlands pågående militarisering, to år etter Russlands invasjon av Ukraina. Brevet er signert av internasjonale, europeiske og ukrainske organisasjoner.

I oppropet peker sivilsamfunnsorganisasjonene særlig på smutthull i energisanksjonene som tillater Russland å finansiere sin krigføring gjennom eksport av olje og gass, som har blitt en av Russlands viktigste inntektskilder til krigføringen. Disse inntektene bidrar til å støtte militariseringen ytterligere, står det i oppropet.

Organisasjonene krever at G7-landene og EU:

  1. Håndhever og senker prisgrensene for russisk råolje og oljeprodukter fullt ut.
  2. Forhindrer Russland fra å utvide bruken av farlige, forsikringsløse gamle tankskip, som opererer gjennom ulovlige og tvilsomme forvaltningsordninger og mangler åpenhet i eierskap.
  3. Lukker «raffineringssmutthullet», som tillater EU- og G7-land å importere oljeprodukter – hovedsakelig diesel, flydrivstoff og bensin – produsert fra russisk olje ved raffinerier i tredjeland som India, Tyrkia eller De Forente Arabiske Emirater.
  4. Totalforbud mot import av flytende naturgass (LNG) fra Russland og omlasting i europeiske havner for eksport til andre land.
  5. Treffer avgjørende tiltak for å redusere olje- og gassforbruket og avslutte importavhengigheten for å dempe den russiske krigsøkonomien.

Les brevet fra de 290 organisasjonene her.

På Bellonaforum 28. februar klokken 10.45 – 13.00 snakker vi om krigen og den russiske atomindustrien. Der forteller blant annet den tidligere russiske ubåtkapteinen og Bellona-medarbeideren Aleksandr Nikitin om hvorfor vi er bekymret for atomsikkerheten i vår del av verden. Se hele programmet og meld deg på Bellonaforum her.

G7-landene er en gruppe av de syv rikeste demokratiske industrilandene i verden: Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia, USA.