Nyheter

Sjøissesongen i Antarktis har blitt lengre

Publiseringsdato: 27. august, 2002

Skrevet av: Siri Grøttheim

I løpet av de siste 20 år har sjøissesongen i Antarktis blitt lengre, og ikke kortere slik vi finner det i Arktis

NASAs Goddard Space Flight Center melder som «top story» på nettet at sjøissesongen i Antarktis i sin helhet er blitt lengre og ikke kortere, slik som er tilfelle i Arktis. Dette er resultatene fra et studie utført av Claire Parkinson, og som nå er publisert i «the Annals of Glaciology».


Sjøissesongen øker i Antarktis

Claire Parkinson har analysert lengden på sjøissesongen i Antarktis ved å bruke satelittbilder fra de siste 20 årene og funnet følgende: Områder hvor sjøissesongen har blitt forlenget med minst en dag per år er dobbelt så stort som områdene hvor sjøissesongen har blitt forkortet med minst en dag per år.


I arbeidet sitt har Parkinson definert lengden på sjøissesongen som antall dager der minimum 15% av området er dekket av is. Ved å gå igjennom hele datasettet, ble det avslørt at nesten 6 million kvadratkilometer av de undersøkte områdene hadde fått sjøissesongen forlenget med minst en dag per år, mens bare 3 million kvadratkilometer hadde fått forkortet sjøisissesong med minst en dag.


Regionale variasjoner

Parkinson uttaler videre i «top story» at endringene som er observert i sjøisen stemmer godt overens med de regionale temperaturendringene. Det er i Rosshavet at sjøissesongen har blitt lengre, mens sesongen i (mesteparten av) Amundsenhavet og Bellingshausenhavet har blitt kortere.


Motsatt tilfelle Arktis/Antarktis

Mønsteret med lengre eller kortere sjøissesong er altså sammensatt og varierer både i Antarktis og Arktis. Forskjellen er imidlertid at områdene i Arktis, der sjøissesesongen har blitt kortere, utgjør et mye større areal enn der hvor sesongen har blitt lengre, melder NASAs Goddard Space Flight Center.


Isen fortsetter å smelte i Arktis

I arktis konkluderer FNs klimapanel (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) i sin tredje hovedrapport fra 2001 med at istykkelsen i Arktis har blitt redusert med 40 % ved sensommeren/tidlig høst i løpet av de siste tiårene (mest sannsynlig), og at isdekket (utbredelsen) har blitt redusert med 10-15% på våren og sommeren siden 1950.