Nyheter

Arktis opphetes dobbelt så raskt som resten av verden

Publiseringsdato: 8. november, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Menneskeskapte klimaendringer har ført til at temperaturen i Arktis stiger dobbelt så raskt som i resten av verden. Dette er konklusjonen i en rapport fra Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) som offentliggjøres tirsdag 9. november.

– Den arktiske oppvarmingen vil også påvirke resten av verden, sa direktør Pål Presterud i CICERO Senter for klimaforskning, da rapporten i dag ble lansert for pressen. – Oppvarming av Arktis vil føre til at biodiversiteten i området endres. Skoger vil erstatte tundraen flere steder, og tundraen vil bevege seg inn i det som nå er polar ørken. Det er idag et fantastisk dyreliv på og i isen i Arktis, men reduserte mengder havis vil føre til at det marine leveområdet for for eksempel isbjørn og sel blir kraftig redusert. Vi vil også se at reinsdyr vil få mindre tilgang til beiteområder ved at tregrensen flyttes lenger nord, sa Presterud.

Globale konsekvenser
Disse klimaendringene vil altså få globale konsekvenser. Blant annet vil vi få økt ultrafiolett stråling, med påfølgende flere tilfeller av hudkreft. Arktis kjøler ned jorden, og dersom denne effekten reduseres, vil oppvarmingen av resten av planeten gå adskillig raskere. Temperaturendringene vil bli større om vinteren enn for hele året i gjennomsnitt. I enkelte deler av det vestlige Canada har man allerede sett temperaturendringer på 3-4oC i løpet av de siste 50 år.

Disse endringene vil ramme urbefolkninger spesielt hardt. De vil ikke lenger være i stand til å ”lese” hverken isen eller været lenger. Urbefolkningen har jakt og fiske som levevei, men denne leveveien er også knyttet til deres sosiale og kulturelle identitet. Endringer i tilgjengelighet til artene, uforutsigbart vær og utrygge reiseruter vil by på store utfordringer når det gjelder tilgang til mat. Urbefolkningen, og spesielt inuittene, er helt avhengige av isen. Med temperaturendringene vil vi kunne se at hele samfunn kollapser og at næringsgrunnlag forsvinner.

Oljeselskapene tjener på klimaendringene
Men noen vil antagelig se disse klimaendringene som positive. Arktis inneholder omtrent ¼ av de oljeressursene som finnes i verden. – Jeg frykter at de store oljeselskapene vil komme dundrende inn døra med store økonomiske ressurser, uten tanke for miljøet, sa Rune Fjellheim, leder av avdeling for Arktis og miljø i Samerådet – Ved nedsmelting av isen vil tilgangen til disse områdene bli adskillig enklere, dessuten vil det åpne for nye sjøruter mellom Europa og Asia, sa han.

Beslutningene angående utnyttelse av ressursene i Arktis vil være sentrale i forhold til konsekvensene for livet i havet.

Et annet problem vil bli at mange kystsamfunn vil bli mer utsatt for stormer og at redusert havis vil føre til større bølger langs kysten. Dessuten vil permafrost som tiner gjøre landområder langs den arktiske kysten mindre stabil.

Ikke nok
Direktøren i Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, sa på pressekonferansen idag at vi har endret sammensetningen av atmosfæren ved å sette i gang et storstilt klimaeksperiment som vi ikke vet konsekvensen av. Miljøvernminister Knut Arild Hareide fremholdt at det er Kyoto-avtalen som er hans hjørnestein, men at han etter å ha fått kjennskap til innholdet i den nye rapporten kunne se at det ikke var på langt nær nok. Han trakk parallellen til situasjonen med sur nedbør, som var en alvorlig situasjon som vi greide å gjøre noe med. – Men vi må bli mer ambisiøse på dette området, sa Hareide.

Tydeliggjør kunnskapshull
Bellona-leder Frederic Hauge sier til Bellona Web at denne rapporten gjør kunnskapshullene i forhold til utredningen om Lofoten og Barentshavet (ULB) enda tydeligere. – Her kommer de opplysningene som både Bellona og Havforskningsinstituttet har etterlyst gjennom hele den prosessen, sier Hauge, og det er skandaløst at vi ikke er blitt hørt tidligere. Heller ikke klimareguleringsprogrammet til Forskningsrådet ble tatt med i ULB’en. Rapporten fra ACIA viser at i Arktis er mye, mye mer sårbart enn myndighetene har vært klar over, og vi ser det derfor som en selvfølge at opplysningene i denne rapporten fører til at man ser på oljeutvinning i disse sårbare områdene med helt nye øyne, sier Hauge.- Regjeringen har uttrykkelig lovet at man ikke skal drive oljeboring i spesielt sårbare områder, og nå ser vi at de sårbare områdene forflytter seg. Denne nye rapporten burde føre til at all oljeboring i dette området skrinlegges for godt, sier Frederic Hauge.