Nyheter

Barentshavet blir varmere

(Foto: Harley D. Nygren/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 25. april, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

I en ny rapport fastslår forskere at økosystemet i Barentshavet allerede opplever en klar temperaturøkning. Bellona mener utviklingen er svært alvorlig, og advarer nå mot å øke påvirkningen for arter i området.

FNs klimapanel har tidligere varslet at klimaendringene vil gå dobbelt så raskt i nord. En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser en jevn temperaturstigning og minkende isdekke i Barentshavet.

bodytextimage_barentshavet_isdekke.jpg Photo: (Graf: Havforskningsinstituttet)

–>
Svikt i planktonproduksjonen som følge av klimaendringer er et annet eksempel. Dette kan gi matmangel for sjøfugl som igjen blir mindre motstansdyktige mot oljesøl.