Barentshavet blir varmere

ingressimage_Sea_ice_terrain.jpg Photo: (Foto: Harley D. Nygren/Wikimedia Commons)

FNs klimapanel har tidligere varslet at klimaendringene vil gå dobbelt så raskt i nord. En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser en jevn temperaturstigning og minkende isdekke i Barentshavet.

bodytextimage_barentshavet_isdekke.jpg Photo: (Graf: Havforskningsinstituttet)

–>
Svikt i planktonproduksjonen som følge av klimaendringer er et annet eksempel. Dette kan gi matmangel for sjøfugl som igjen blir mindre motstansdyktige mot oljesøl.