Nyheter

Skjør is i Arktis

(foto: http://npweb.npolar.no)

Publiseringsdato: 18. september, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Havisen i Artktis smelter saktere enn fjorårets rekordår. Men det er ingen grunn til å ta det med ro: Årets målinger viser en tynn og ung is. Bellona krever vern av Arktis.

Fjorårets målinger viste at havisen i Arktis smeltet i et tempo og omfang forskere ikke trodde var mulig før om et par tiår. Når årets målinger viser at havisen i Arktis ikke setter ny rekord, er det likevel ingen grunn til å tro at alt er på bedringens vei, ifølge Sebastian Gerland, forsker ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

– Havisen har gjennomsnittlig blitt yngre, sier Sebastian Gerland, forsker ved Norsk Polarinstitutt.

Det samme var isen i august 2006, året før fjorårets ekstremsmeltende år. I tillegg er isutbredelsesreduksjonen i august 2008 ny rekord siden man startet med slike målinger i 1979.

Ny forskning på Arktis

Når havisen rundt Arktis smelter, åpner nye seilingsruter og økt skipstrafikk. Nordøstpassasjen har i år vært åpen for andre år på rad. Issmeltingen gir også muligheter for nye olje- og gassfelter. Disse nye økonomiske aktivitetene kan igjen føre til at isen smelter enda raskere enn tidligere.

Et forskningsprogram i regi av Cicero, Institutt for geofag (UiO) og Veritas skal nå undersøke hvordan den økte aktiviteten påvirker havisen rundt Nordpolen.

Nye skip?

Polisene reflekterer solstråler ut fra jordkloden. Hvis dette ”speilet” blir mindre, blir jordkloden mørkere, den tar opp mer solstråler, og varmes mer opp. Økt skipstrafikk, med utslipp av NOx og sot, og utslipp ved olje- og gassutvinning kan ”skitne” til isen, og bidra til økt smelting.

– Lavere NOx- og sotutslipp fra skip vil ha en positiv effekt. En kan tenke seg at det blir en ny klasse skip som får lov til å gå i dette området. Denne studien vil danne grunnlag for å si om dette er viktig, sier forsker ved Cicero, Terje Berntsen.

Bellona krever vern av området

Bellona er positiv til ”renere” drivstoff, men mener at Arktis er et så sårbart område at det krever ekstra vern.

– Norske myndigheter må jobbe for at det legges begrensinger på gjennomfart i Arktis, sier Christine Karlsen, i Bellona.

Hun krever at Norge jobber for at Arktis skal få PSSA-status, det vil si status som ”Particularly Sensitive Sea Areas”, klassifisert av FN-organet IMO (International Maritime Organization). En slik status kan legge begrensninger på gjennomfart i området.