Nyheter

– Klimaendringer på polene er menneskeskapt

Animasjon av utbredelsen av is i september fra 1979 til 2008. Viser at isen har vært nedadgående over de siste tretti årene og at isen i 2008 var godt under gjennomsnittet som er markert med rosa linje.
(Animasjon: NSIDC)

Publiseringsdato: 13. november, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

For første gang slår forskere fast at klimaendringer på polene er menneskeskapt. Isen i Antarktis og Arktis smelter på grunn av menneskelig aktivitet, og den smelter fort.

– Dette er for så vidt en forventet nyhet, men den er likevel veldig skremmende. Nå ser vi en urovekkende issmelting både på polene og på Grønland, og det understreker behovet for å få på plass klimatiltak som fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering umiddelbart, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Klar sammenheng

Aldri før har man kunnet koble høyere temperaturer og issmelting i Antarktis og Arktis direkte til menneskelig aktivitet. Det skyldes blant annet manglende observasjonsdata og høy naturlig variasjon i klimaet.

En ny studie, som ble publisert i Nature GeoScience 30. oktober, fyller tomrommet.

– For første gang har vi vært i stand til å tilskrive oppvarming i både Arktis og Antarktis direkte til menneskelig aktivitet, sier Nathan Gillett ved Englands University of East Anglia, som har ledet arbeidet med studien, til Reuters.

Påviser menneskelig påvirkning

Den nye studien har brukt et oppdatert datasett med overflatetemperaturer og simuleringer fra fire sammenkoblede klimamodeller for å fastslå årsaken til de observerte endringene i polartemperaturene.

Med denne framgangsmåten har forskerne kommet fram til at de observerte høye temperaturene ikke kan forklares intern klimavariasjon eller naturlige klimadrivere. Forskningsresultatene demonstrerer at menneskelig aktivitet allerede har ført til vesentlig oppvarming av begge polarregionene.

Dette sammenfaller med en studie fra NASA tidligere i år,som påviser 75 prosent økning i istap i Antarktis. Forskerne har oppdaget en skarp økning i Antarktis istap, som tilsvarer en global havøkning på 0,3 millimeter i 1996 til 0,5 millimeter i 2006.

Smelterekord i Arktis

På slutten av sommeren hvert år smelter isen i Arktis under den såkalte smeltesesongen. Det er på dette tidspunktet forskere måler den årlige laveste utbredelsen av isen.

I fjor vinter ble det satt historisk smelterekord. Tykkelsen på isen i store deler av Arktis hadde en tilbakegang på opptil 19 prosent sammenlignet med vintre fem år tilbake. Uvanlig varme værforhold ble observert over Arktis i 2007.

I år har det vært kaldere i Arktis, men likevel har omfanget av den arktiske isen sunket til nest lavest nivå siden målingene startet i 1979. Til tross for at smeltingen i 2008 ikke slo rekorden fra i fjor, viser data fra NASA at isen smeltet fortere enn noen gang under den fire uker lange smelteperioden i august.

bodytextimage_nsidc_arctic-sea-ice-extent.png Photo: NSIDC

Bare ved 1 meter stigning vil 4 500 km2 bli lagt under vann ved Nilen-deltaet i Egypt. Dette alene vil berøre over 6 millioner mennesker. Hovedstaden Banjul i Gambia vil bli lagt under vann. Ifølge det britiske Tyndall Centre for Climate Change Research vil en global havstigning på 1 meter ramme over 100 millioner mennesker tilsammen.