Nyheter

Forsuringen går raskere

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 31. mars, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Forsuringen av havet går ti ganger raskere enn hva forskerne tidligere har trodd. I verste fall kan de økende CO2-utslippene føre til at alt liv i havet dør ut.

– Havets PH-verdi er snart nede på samme nivå som for 55 millioner år siden. Da forsvant de fleste korallrevene, og det tok 1-3 millioner år før evolusjonen greide å gjenopprette antallet arter, sier Jan Helge Fosså til bellona.no

Se TV2s reportasje ”Alt liv i havet kan dø ut” her.

Ti ganger raskere

Fosså er marinbiolog ved Havforskningsinstituttet og er bekymret etter at Det amerikanske vitenskapsakademiet har publiserte målinger som viser at forsuringen av havet går ti ganger raskere enn tidligere antatt:

– I Barentshavet vil man nå farlige grenser allerede innen 20 år. Planktonorganismer som er avhengige av skall kan forsvinne, noe som vil forrykke balansen i økosystemet. Så spørs det bare hvor tilpasningsdyktig fisken er, sier han.

Kalkproblemer

Havet tar opp minst en tredjedel av CO2-en som slippes ut i atmosfæren, og når dette reagerer med vann dannes karbonsyre. Forsuring av havet er kjent som det andre CO2-problemet, men at forsuringen foregår med en slik hastighet har hittil vært ukjent for forskerne.

Et av de største problemene som følger av forsuring er at kalken på verdens korallrev løses opp. Svært mange skalldyrarter, skjell, og snegler er avhengig av denne kalken for å lage skjell og skall.

Les mer om forsuring av havet her.

Bellona: Svært dramatisk

– Dette er svært dramatiske nyheter, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Dette er alvorlig både for livet i havet, og for kampen mot klimaendringene. Vi risikerer at havet begynner å slippe ut igjen noe av den CO2-en den har tatt opp gjennom årenes løp. Da vil vi virkelig være i trøbbel, mener han.

Sårbart økosystem

Hauge mener at nyheten om at forsuringen av havet går ti ganger raskere enn tidligere antatt gir enda et godt argument mot oljeboring i sårbare havområder:

– Det er utrolig viktig at planene om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen ikke gjennomføres. Disse sårbare økosystemene er under et så massivt press framover at de ikke kan tåle mer forurensing nå, sier han.