Nyheter

Små temperaturendringer – store forskjeller

(foto: Steph Haas/Bellona)

Publiseringsdato: 8. desember, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

- Selv èn grad økning er skummelt, sa Robert Corell fra Center for Energy & Climate Solutions under et seminar om ny klimaforskning på Bellona Room i København i dag.

– Hvis vi stopper alle utslipp totalt i dag, så vil temperaturen likevel øke med en grad på grunn av all varme og CO2 som er lagret i havene, sa Robert Corell.

Og selv om en grad høres lite ut, så har det store konsekvenser.

– Det vil føre til at fisk og dyreslag i Arkits flytter på seg eller forsvinner, og at nye arter kommer til og skaper store problemer i økosystemet, sa Corell.

Den nyeste klimaforskning

Bellona Room på Bella Center i København hadde i dag et seminar som presenterte det nyeste innen klimaforskning. I panelet var Pål Prestrud, direktør i Cicero, Robert Corell fra Climate Action Initiativ og Stein Sandven fra Nansen Senteret i Bergen.

Robert Corell fortalte at CO2-utslippene øker fire ganger raskere dette tiåret enn det forrige. Og forslagene som per i dag er bekreftet under COP15 tilsvarer 750 ppm og en temperaturøkning på 3,5 grader. Vi er med andre ord langt fra å være i mål med forhandlingene.

– Vi greide å skape klimaproblemene på 150 år, men det kommer til å ta oss århundrer å komme ut av dem igjen, sa Corell, som er en nestor innen klimaforskning og en av initiativtakerne til Arctic Climate Impact Assessment.

For store konsekvenser

Nestleder i Bellona, Marius Holm, mener at selv om mange er pessimistiske for forhandlingene, så er det ingen grunn til å gi seg.

– Vi vet at løsningene finnes, og selv om forhandlingene i København er vanskelige, så er det bare godt lederskap som behøves. Politisk vilje er en fornybar ressurs,

– De endringene verden behøver de neste fire årene, er mindre enn de endringene vi har hatt de siste førti årene, sier Marius Holm.