Nyheter

FN ber oljegigantene om å la Arktis være i fred

UNEP.org

Publiseringsdato: 21. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

FNs miljøprogram ber om at Arktis beskyttes fra grådige hender som vil tappe områdets ressurser, samtidig som isen smelter i rekordfart.

– Det er lovende at FN er så klare på at miljøforandringene i Arktis er en hastesak, sier Bellonas rådgiver, Sigurd Enge.

 

– Dette er den eneste logiske tilnærmingen å ha til dette, særlig for arktiske nasjoner og Arktisk Råd. Verdien et kaldt og rent Arktis har for verden er langt større enn olje-, gass- og mineralressursene som måtte befinne seg der har, fortsetter han.

FN-uttalelsen fremstår som skarp kritikk mot olje- og gassgiganter verden over. Disse selskapene driver aggressiv virksomhet for å tappe det US Geological Survey har estimert til å utgjøre 30 % av verdens uoppdagede gassreserver og 13 % av uoppdaget olje.