Nyheter

– Mer konkrete løsninger på sotproblemet i Arktis!

arctic_soot (Ingress image)

Publiseringsdato: 8. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Les mer her (engelsk):

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/arctic_soot_council