Nyheter

Store muligheter nord for Polarsirkelen

Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona

Publiseringsdato: 5. desember, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

- Arktis er ikke bare is og ødemark. Det bor millioner av mennesker der, og det finnes store og spennende muligheter for å skape ren energi og nytt, grønt næringsliv der.

Det slås fast i en ny rapport om Arktis, som Bellona i dag lanserer på klimatoppmøtet i Paris. Rapporten tar for seg  potensialet for nye energiformer og nye næringsmuligheter nord for polarsirkelen, både på norsk og russisk side.

– Allerede i dag har Nord-Norge et energioverskudd på 5TWh. Det gir store muligheter dersom man tar de riktige grepene. Nettutbygging bør derfor være en prioritet i årene som kommer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I tillegg til å utvide kraftnettet i Nord-Norge, må man også se hele skandinavisk Arktis under ett.

– Det finnes allerede noe som heter the Arctic Circle Grid Initiative. Dette er svært spennende. Vi mener at man bør gjøre seg nytte av kraftoverskuddet gjennom ny industriutvikling i nord. Datasentre er en mulighet, men det krever god fiberutbygging, sier Hauge.

 

Mye vindkraft i Finnmark

Den nye Bellona-rapporten peker på at Finnmark har mye vindkraft som blant annet kan egne seg til hydrogenproduksjon.

– Dette kan gi jobber og inntekter til nordområdene. Bellona oppfordrer myndighetene til å lage et nasjonalt rammeverk for hydrogen, sier Hauge.

Bellona ser også et større potensial for øko-turisme, etter hvert som både vei- og båttrafikk blir elektrifisert.

 

Ren strøm på Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen

Bebyggelsene på de norske øyene i Arktis har i dag sin strømforsyning fra dieselaggregater og kullkraft (Svalbard). Her er det store muligheter for omlegging til grønn energi.

– Bellona mener at norske myndigheter bør utvikle et off-grid-konsept for fornybar energi for Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen. Svalbard kan bli et arktisk utstillingsvindu for fornybar energi, hvor man kan teste forskjellige teknologier både for energiproduksjon og energilagring. Vi ser også på muligheten for elektrifisering av transporten på Svalbard, både på land og med landstrømanlegg for båter og skip på havna i Longyearbyen, sier Hauge.

 

Atomkraft ødelegger i Murmansk

Også på den andre siden av den norsk-russiske grensen er det et stort uforløst potensial for fornybar energi. Det er et enormt potensial for vindkraft i Murmansk. God tilgang på fornybar energi vil kunne øke levestandarden betraktelig i denne regionen.

– Dessverre er Kola atomkraftverk, som nylig har fått forlenget levetid, et stort hindrer denne utviklingen. Regionen mangler også kunnskap og erfaring med utbygging av fornybar. I tillegg har Russland en sterk diesel-lobby, sier Hauge.

Murmansk med elbil I 2013 kjørte Bellona til Murmansk i elbil. Credit: Bellona