Nyheter

Rekordvarmt i Arktis

<small><i>Bellona-leder Frederic Hauge</i></small>
Bellona-leder Frederic Hauge

Publiseringsdato: 26. februar, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Denne uken slo forskere alarm om unormalt høye temperaturer i Arktis. - Jeg frykter at FNs klimapanel kan ha undervurdert den globale oppvarmingen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Rett før nyttår steg temperaturen på Nordpolen til rundt 0 grader. Dette var 30 grader varmere enn normalt på denne tiden av året. Norsk Polarinstitutt melder også om rekordlav utbredelse av havis i Arktis. Utbredelsen av sjøis var forrige måned den laveste som noen gang er målt i januar, ifølge NRK.no.

– Dette gjør meg redd. Nå er det blitt mange observasjoner og forskningsstadier  som får meg til å frykte at FNs klimapanel kan ha undervurdert den globale oppvarmingen. Klimaendringene kan akselerere raskere enn vi hadde trodd, og utslippskuttene går for sakte, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han peker på at når så mange forskere skal bli enige, kan konklusjonene ende med å bli et minste felles multiplum av konklusjoner det er enighet om. Summen kan dermed bli vannet ut.

 

Frykter at FNs klimapanel er for forsiktige

– Svært mange høyt anerkjente klimaforskere som Bellona arbeider sammen med gir stadig sterkere uttrykk for  dette  Mange anerkjente institusjoner går betydelig lengre enn FN’s klimapanel, sier Hauge.

Klimapanelet tar hensyn bare til det som er vitenskapelig sikkert. Siden det er usikkerheter rundt noen av de saktevirkende tilbakekoblingene, som smelting av is, myr og tundraer, er disse vektet veldig forsiktig.

– Det kan komme noen ubehagelige oppgraderinger i årene som kommer, men vi må innse alvoret nå. Dette gjør meg enda mer motivert for å bidra til å løse problemet, sier Hauge.

2015 er det varmeste året på kloden siden man begynte å gjøre målinger. Gapet ned til forrige rekord var det største noensinne. Noe skyldes værfenomenet El Niño, men NASA sier helt tydelig at de menneskeskapte endringene er hovedårsaken.

– Dette bør bekymre oss, mener Hauge.

 

Må trekke CO2 ut av atmosfæren

En annen stor bekymring er at høyere temperaturer etter hvert vil gi større utslipp fra naturen. I dag ligger mye CO2 lagret i havet, i permafrosten og i planter. Dersom naturen begynner å slippe ut mer CO2 enn den binder, kan temperaturstigningen øke. Hauge ser bare én løsning: vi må få fart i karbonnegativ teknologi.

–  Ved å forbrenne avfall og biomasse, og fange og lagre CO-en dette produserer, trekker man CO2 ut av atmosfæren. Dette er den eneste løsningen dersom vi skal nå målet om bare 1,5 grads temperaturstigning, sier Hauge.

North sailing grønland Det elektriske seilskuta Opal på vei rundt Grønland. Credit: North Sailing