Nyheter

EU-parlamentet ønsker oljeforbud i Arktis

Illustration: Oil platform in the Arctic Ocean
Illustration: Oil platform in the Arctic Ocean
Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 16. mars, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

EU-parlamentet har vedtatt en uttalelse hvor de tar til orde for oljeforbud i Arktis. En rekke oljeblokker som regjeringen har lyst ut strider mot EU-politikernes vedtak.

Oljelobbyen jubler over at det aller krasseste punktet ble nedstemt, men EU-parlamentet vedtok like fullt følgende uttalelse om Arktis:

«…Calls on the EU to promote strict precautionary regulatory standards in the field of environmental protection and safety for oil exploration, prospection and production internationally; calls for a ban on oil drilling in the icy Arctic waters of the EU and the EEA and for promotion by the EU of comparable precautionary standards in the Arctic Council and for Arctic coastal states.»

Sigurd Enge Sigurd Enge Credit: Bellona

Uttalelsen vil også gjelde Norge gjennom EØS-avtalen.

– Ordlyden er tydelig: EU-parlamentet ønsker et forbud mot oljeboring i Arktis! Bellona er glade for at EUs folkevalgte engasjerer seg i det sårbare Arktis og sender sterke signaler til de arktiske statene, sier Bellonas rådgiver i Arktis-spørsmål, Sigurd Enge.

EU-parlamentet sier nei både til oljeboring og bruk av tungolje i det de omtaler som «icy Arctic waters».

– Dette er en vag definisjon som  vil tvinge fram en diskusjon om hvor grensa til Arktis går. Uansett må det være hevet over enhver tvil at alle områder nord for – og 50 km sør for – iskanten faller innenfor begrepet «icy Arctic waters», sier Enge.

For bare tre dager siden lyste olje- og energiminister Terje Søviknes ut 92 leteblokker i Barentshavet. En rekke av disse oljeblokkene ligger innenfor enhver definisjon av arktiske farvann.

Iskanten

– Blokkene ligger innenfor iskantens maksimale utbredelse, så regjeringens utlysning strider helt klart mot EU-parlamentets ønske i denne saken. Like alvorlig er det at de er i strid med faglige råd fra Norges fremste fagmiljøer på Arktis. Det bør nå være innlysende for myndighetene at disse områdene bør legges på hylla først som sist, sier Enge.

Iskanten, som definert av Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet, har lenge ligget til grunn for hvor langt nord oljebransjen har fått komme i Norge. Men i 2015 «flyttet» regjeringen iskanten ved å endre på forskernes definisjon.

– Når EU eventuelt skal innlemme dagens vedtak i et fremtidig regelverk, må Kommisjonen definere hva «the icy Arctic» betyr. Da må EU støtte seg til fagfolkene, ikke på oljekåte norske politikere som flytter iskanten etter eget forgodtbefinnende, sier Enge.

24_konsesjonsrunde Credit: Oljedirektoratet

Han mener dagens vedtak i EU-parlamentet tilsier at norske politikere definitivt må gå tilbake til å legge Polarinstituttets og Havforskningsinstituttets definisjoner til grunn.

– Det viktigste er miljøet i Arktis, men Norge må også gjøre dette for å unngå investeringer som kan bli verdiløse med en fremtidig europeisk arktispolitikk.

Enge påpeker at også FNs maritime organisasjon IMO har en definisjon av hva som er arktiske farvann (Polarkoden). Her går grensa i en rett linje fra Bjørnøya til Kapp Kanin i Russland. Oljeblokkene regjeringen lyste ut denne uken er også i strid med denne definisjonen.

– Polarkoden begrunnes blant annet med begrenset tilgang til assistanse og svært utfordrende forhold for opprydning av et eventuelt oljesøl i et sårbart miljø. Det er ingen grunn til at dette skal være annerledes for oljeinstallasjoner enn for skip. Både FN og EU-parlamentet har talt. Nå er det på tide at Norge lytter, sier Enge.

 

For mer info og flere sitater, ring Sigurd Enge (tlf 970 87 533).

polarkoden IMO arktis IMOs definisjon av "arktiske farvann". Credit: Polarkoden