Media

polarkoden IMO arktis

IMOs definisjon av "arktiske farvann".

Polarkoden IMO arktis