Nyheter

24. konsesjonsrunde: Undergraver miljømyndighetene

<small><i>Goliat-plattformen i Barentshavet.</i></small>
Goliat-plattformen i Barentshavet.
ENI Norge

Publiseringsdato: 21. juni, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

- Regjeringen lukker ørene for alle miljøråd, overkjører egne faginstanser og kjører bånn gass i Barentshavet. Hvor er Vidar Helgesen? Og hvor er Venstre, spør Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona er sjokkert over regjeringens utlysning i Barentshavet i dag. Regjeringen lukker ørene for ethvert miljøråd, og har ikke trukket en eneste av blokkene i Barentshavet.

– Terje Søviknes kjører på som om morgendagen ikke fantes. Å lyse ut 93 blokker i Barentshavet er fullstendig galskap. Dette er en fullstendig overkjøring av statens egne miljøfagetater, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han viser til Miljødirektoratets knallharde høringsuttalelse mot nettopp denne utlysningen i Barentshavet. Direktoratet påpeker at omfanget er det største noensinne i dette havområdet. De mener det bryter med forvaltningsplanen og holdningen om skrittvis tilnærming som staten stadig forfekter. De skriver bla.a (s.12): «Miljødirektorates vurdering er at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsier at omfanget av utlysningen er for stort».

Direktoratet fraråder åpning av alle de 20 blokkene ved Bjørnøya, samt kystnære blokker ved Eggakanten og Tromsøflaket. I tillegg vil de stille strengere krav om tidsbegrensning for boring i utlysning av de 11 blokkene Barentshavet sørøst ved Hornøya.

– I stedet for å lytte til egen fagetat, lar Regjeringen nå oljeindustrien omringe Bjørnøya! Her går man så tett som overhodet mulig inntil det området som er definert som sårbart, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

 

Miljødirektoratet overkjøres

Direktoratet er også bekymret for klimarisiko og økonomisk risiko, og skriver at de savner «forhåndsvurderinger av potensialet for lønnsomhet av eventuell utbyggingsvirksomhet i Barentshavet før blokker lyses ut, herunder vurderinger av hvordan lønnsomheten og etterspørselsrisikoen vil påvirkes av Parisavtalens mål».

– Miljødirektoratet slår fast at framgangen hverken er skrittvis eller kunnskapsbasert. Denne høringsuttalelsen er krystallklar og burde vært en skikkelig vekker for Terje Søviknes. I stedet velger han å lukke begge ørene, sier Hauge.

Bellona er også skuffet over klima- og miljøminister Vidar Helgesen:

– Hvor er Helgesen? Jeg har knapt nok sett en større overkjøring av miljøetatene. Dette er en fullstendig undergraving av faglige miljøråd. Han burde stått opp og kjempet for sine etater, sier Hauge.

 

Skadelig for Venstres valgkamp

Han tror dette også vil få følger for den norske valgkampen:

– Hvor er Venstre? Hvordan kan de være en del av grunnlaget til en regjering som gjør dette? Venstre har gjort mye godt i denne perioden, men dette fratar dem troverdighet i forhold til miljøet og viser at strategien deres har vært feil, mener Hauge.

Han er redd for at den voldsomme iveren etter å gripe inn Arktis vil ødelegge Norges internasjonale klimaomdømme.

– Jeg er redd skadevirkningene kan bli store. Oljetørsten i Arktis blir åpenbart lagt merke til i utlandet, det merker vi også på internasjonale pressehenvendelser hit til Bellona. Dette kan rive ned Norges posisjon i klimaarbeidet internasjonalt.

– Det er som miljø ikke er et tema i det hele tatt for regjeringen. Dette er på kollisjonskurs med Paris-avtalen, EU-parlamentet og all norsk miljøforvaltning. Canada og USA skrev i fjor en avtale om å begrense oljevirksomhet i Arktis. Norge går motsatt vei og seiler sammen med Russland opp som en versting i Arktis, sier Hauge.

Hauge mener varig vern ville vært en god tilnærming, også strategisk.

– Om Norge gikk inn for vern ville vi satt en standard for forvaltning av Arktis. Vi ville også redusert den geopolitiske konflikten i nord. I stedet retter nå regjeringen alles blikk mot nord, i jakten på den siste oljen. Det er en skummel strategi, sier Bellona-lederen.