Nyheter

Nei Erna, Arktis er ikke annerledes i Norge

Isbjørn i Arktis
Isbjørn i Arktis
Heimir Harðarson, North Sailing

Publiseringsdato: 27. april, 2021

Skrevet av: Sigurd Enge

Det er ikke Arktis som er annerledes i Norge, det er regjeringens syn på oljeboring i Arktis som er annerledes. Det virker som det er vanskelig å innrømme. Statsminister Erna Solbergs avvisning av president Joe Biden sitt initiativ om å stanse oljeboring i Arktis er kraftig provoserende!

Biden har vært tydelig på at han ønsker å regulere oljevirksomhet i Arktis. Det ønsker ikke Norge. Erna Solberg uttalte til NTB at den amerikanske diskusjonen om stans i oljeboringen i Arktis har begrenset relevans for Norge. Dette gjør statsministeren samme uke som verden samler seg rundt klimatoppmøtet i USA, der hun selv skal holde et innlegg.

Solberg uttalte at selv om Biden gikk til valg på et løfte om å kjempe for global stans i oljeboringen til havs i Arktis, så kommer ikke dette til å endre regjeringens oljepolitikk. Hun hevder at «det er vanskelig å sammenligne Alaska med Nord-Norge».

– Norge er annerledes enn de fleste andre arktiske land. Vi har folk boende der, ni prosent av den norske befolkningen bor i Arktis. Vi har næringsvirksomhet. Vi har aktivitet. Vi har åpne hav. Vi har en helt annen miljøsituasjon, påpekte statsministeren.

At Norge er annerledes kan så være, men Arktis er like sårbart på norsk side som i Alaska og er enda sterkere rammet av klimaendringer. Å bruke det faktum at ni prosent av den norske befolkningen bor i Nord-Norge som et argument for å drive oljeboring langs iskanten, er helt på sidelinjen og et bevis på at statsministeren ikke har noen reelle argumenter for at vi skal ha oljevirksomhet ved Bjørnøya. Eller er det innbyggerne i Lofoten og Vesterålen hun dytter foran seg for å forsvare en politikk som vi vet er risikabel?

Barentshavet er et av verdens største spiskammers til havs, som den nordnorske befolkningen har levd av i over tusen år. Skal vi risikere å skade det for å forlenge oljealderen med ti eller 20 år?

Norge har forpliktet seg internasjonalt, gjennom Svalbardtraktaten, å beskytte miljøet på og rundt Svalbard.

Denne uka har det vært klimatoppmøte i USA, der en rekke statsledere har deltatt og flere har kommet til møtet med nye, oppdaterte klimamål. Solberg holdt sitt innlegg fredag 23. april og det ble ingen oppjustering på Norges klimamål denne gangen. Like før Biden innledet klimatoppmøtet, lanserte EUs klimaovervåkningstjeneste sin nyeste rapport. I rapporten skiller Arktis seg særlig ut, med det varmeste året i historien til Arktis.

At vi skal kutte klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030 blir en større utfordring med en aggressiv oljepolitikk i nord. Oljeproduksjon ved iskanten innebærer at utslippene øker. Så da må vi innføre større kutt på fastlandet for å nå de samme utslippskuttene.

Befolkningen i nord skal leve av havet i fremtiden. Vi har kanskje et større behov for å verne om vårt produktive arktiske hav for å sikre at vi har både mat og arbeidsplasser i fremtiden. Verden er mer avhengig av den maten vi kan høste i arktis enn de fossile energiressursene som eventuelt finnes der.

Denne kronikken er publisert i avisa Nordlys.