Media

I rettsaken som fulgte etter Ross Rigg-aksjonen i Barentshavet, stilte Arne Næss som vitne for Bellona. F.V. Sigurd Enge, Frederic Hauge og Arne Næss.

I rettsaken som fulgte etter Ross Rigg-aksjonen i Barentshavet, stilte Arne Næss som vitne for Bellona. F.V. Sigurd Enge, Frederic Hauge og Arne Næss.

I rettsaken som fulgte etter Ross Rigg-aksjonen i Barentshavet, stilte Arne Næss som vitne for Bellona. F.V. Sigurd Enge, Frederic Hauge og Arne Næss.

I rettsaken som fulgte etter Ross Rigg-aksjonen i Barentshavet, stilte Arne Næss som vitne for Bellona. F.V. Sigurd Enge, Frederic Hauge og Arne Næss.