Nyheter

Russlands planer i Arktis

Publiseringsdato: 19. november, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

«Arktis er den delen av jorden hvor menneskelig aktivitet har størst påvirkning. Arktis er også et av jodens mest mineralrike områder. Russland eier en fjerdedel av dette området og planlegger nå å øke utvinning av mineraler herfra. Miljøhensyn er ikke en medvirkende faktor nå som de er isolert fra vesten.»

Bellona Environmental Transparency Center – som ble etablert som en konsekvens av at Bellona måtte stenge ned kontorene våre i Russland etter invasjonen av Ukraina – ser i denne filmen på Russland sin næringsaktivitet i Arktis, på hvilke planer Russland har for økt aktivitet i området og på miljøkonsekvensene.

Se filmen her:

I dag, mens store internasjonale miljøorganisasjoner har blitt utvist fra Russland, og internasjonale forsknings- og miljøprosjekter fryses i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina – har den internasjonale kontrollen av klima- og miljøpåvirkning fra Russland blitt minimert.

Russlands aktivitet i Arktis i dag

Den arktiske regionen har spilt en økende rolle i den russiske økonomien. 20 % av all russisk eksport kommer fra dette området. Ifølge Russlands handelshøyskole er 80 % av Russlands naturgass, 17 % av oljen, nesten all nikkel og kobolt, 60 % av kobber, og nesten 100 % av diamanter og sjeldne jordartsmetaller utvunnet her.

Lederen for departementet for utvikling av det russiske fjerne østen, Aleksey Chekunkov, sier at Russland står for mer enn 70% av all økonomisk aktivitet i regionen. Det er ingen tilfeldighet at offisielle russiske dokumenter relatert til Arktis prioriterer økonomisk utvikling fremfor miljøhensyn.

Russlands plan for næringsutvikling i Arktis

  • Rosatom skal bygge et gruve- og prosesseringsanlegg hvor det skal produseres 220 tusen tonn sinkkonsentrat og 50 tusen tonn blykonsentrat – dette er rekordstor mengde for Novaya Zemlya øygruppen.
  • Rosatom og Norilsk Nickel skal utvinne litiumsforekomster.
  • Utvikling av nye olje- og kullforekomster i dagbrudd. Det største prosjektet her vil være Vostok Oil, eid av olje- og gasselskapet Rosneft. Etter andre og tredje fase av byggingen vil volumet av oljeomlasting være oppe i 100 millioner tonn. Til sammenligning skulle den totale eksporten av all russisk olje i 2022 være 242 millioner tonn, ifølge visestatsminister Alexander Novak.
  • Den nordlige sjørute (NRS) vil legge til rette for denne aktiviteten. I følge «Utviklingsplanen for den nordlige sjørute frem til 2035» er investeringene estimert til 17, 5 milliarder euro, som hovedsakelig vil gå til bygging av nye havner. Rosatom har presentert et føderalt prosjekt for etablering av helårsnavigasjon på den nordlige sjøruten. Dette blir nå godkjent av regjeringen. Ifølge dokumentet vil lastestrømmen langs Nordlig sjørute i 2030 vokse til 150 millioner tonn per år.

Status

Arktis forberedes på økt utnyttelse, uavhengig av miljørisiko og miljøbevegelsens vurdering og verdenssamfunnets miljø- og klimalover og -avtaler.

Bellona Environmental Transparency Center vil fortsette å overvåke Russlands aktivitet, finne måter å beskytte Arktis på, redusere risikoen for forurensning og bevare regionen for fremtidige generasjoner.