Nyheter

Sot skader Arktisk – utslippene må kuttes


Utslipp av sot -også kalt
Utslipp av sot -også kalt "black carbon"-fører til raskere is-og snøsmelting i Arktisk og er en trussel for livet i området.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 12. desember, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Utslipp fra fossil forbrenning har enn større negativ klimaeffekt i Arktis enn noen andre steder på kloden. Derfor oppfordrer vi Arktisk Råd til å styrke arbeidet med å gjennomføre utslippskutt fra skipsfart i alle arktiske farvann, sier seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona.

Som medlem i Clean Arctic Alliance (CAA) ber Bellona Norges ambassadør til Arktis og leder for Arktisk Råd, Morten Høglund, om å vise ledelse ved å sette nye og ambisiøse mål for å redusere utslipp av sot (også kalt black carbon) fra skipsfarten i arktiske farvann.  

I et brev til Høglund skriver CAA at det er på tide at Arktisk Råd viser handling ved å starte arbeidet med en fullstendig nedtrapping av utslippene fra skipsfarten.

Utslippene har doblet seg

– Utslippene fra arktisk skipsfart har doblet seg de siste årene. Arktisk Råd har nå en mulighet til å styre mot konkrete handlinger for å redusere utslippene av sot, sier Dr Sian Prior, Lead Advisor i Clean Arctic Alliance.

Sot er en kortlivet klimagass som gjør enda større skade enn CO2 i Arktis. Utslipp av sot fører til at snø og is smelter raskere.

–Klimaendringene i Arktis er mer dramtiske enn noen andre steder på kloden. Derfor er det viktigere enn noensinne å vise lederskap ved å samle de arktiske nasjonene til utslippsreduksjoner i skipsfarten. Gjennom sitt lederskap i Arktisk Råd har Norge en viktig rolle i verden, sier Sigurd Enge.

Seniorrådgiver Sigurd Enge i Bellona.

I brevet ber CAA og Bellona blant annet om at det etableres en konkret nullutslippsvisjon for Arktisk skipsfart, at alle arktiske nasjoner implementerer Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) resolusjon som krever bruk av destillat eller renere alternativt brensel i eller nær Arktis og at det oppfordres til obligatoriske tiltak for å redusere og eliminere sot-utslipp.

CAA og Bellona ber også om at Arktisk Råd tar hensyn til urbefolkningen i Arktis, og sørger for å beskytte deres levemåte gjennom en reduksjon av sot-utslipp.

OM Clean Artic Alliance

Clean Arctic Alliance (CAA) er en global allianse som består av over 20 internasjonale organisasjoner. Formålet er å beskytte Arktis mot farene og risikoene ved bruk av tungolje  i regionen. Blant medlemmene er Bellona, Greenpeace, Alaska Wilderness, Clean Air Task Force, European Climate Foundation og Rådet for Grøn omstilling .